Oferta pracy

Specjalista ds. marketingu (SEO)

Kaeser Kompressoren Sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, ul. Taneczna 82

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 8 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Spółka Kaeser Kompressoren Sp. z o. o.
producent urządzeń do wytwarzania sprężonego
powietrza poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. marketingu (SEO)

Opis stanowiska:

 • Obsługa bazy danych
 • udział w działaniach marketingowych działu
 • tworzenie tekstów marketingowych
 • korekty językowe w materiałach marketingowych
 • Korekta tłumaczeń z języka niemieckiego
 • realizacja działań SEO i SEM
 • obsługa internetowej strony firmowej

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne/marketingowe.
 • Znajomość niemieckiego- korekta tłumaczeń
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze narzędzi SEO, np. Search Console, Google Analytics.
 • Podstawowa wiedza w zakresie linkbuildingu.
 • Doskonałe zdolności organizacji pracy i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w renomowanej firmie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w znanej firmie z branży technicznej
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w tym nagrody kwartalne.
 • Pakiet rekreacyjno-sportowy.
 • Opiekę medyczną.

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Państwu poniższe informacje w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kaeser Kompressoren Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 82, 02-829 Warszawa. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie (22) 322-86-65.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

(a) dane osobowe wskazane w art. 221 Kodeksu pracy oraz innych przepisach prawa, takie jak imię i  nazwisko, data urodzenia, wykształcenie czy przebieg dotychczasowego zatrudnienia, które możemy zbierać od Państwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz

(b) pozostałe dane osobowe, które możemy zbierać na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, w szczególności dane wskazane przez Państwa w CV (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe co celów rekrutacji. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest potrzebne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym złożyli Państwo aplikację (oraz dodatkowo przez okres 3 miesięcy).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 2 lat .

Państwa dane będą powierzone spółce eRecruitment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obsługującej system e-Recruiter, za pomocą którego prowadzimy procesy rekrutacyjne. Państwa dane mogą zostać również ujawnione: pracownikom Kaeser Kompressoren Sp. z o.o. upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; spółce Kaeser Kompressoren SE z siedzibą w Coburg; podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, usługi informatyczne, oraz profesjonalnego niszczenia dokumentacji i innych nośników danych.

Państwa dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych spoza EOG (obszar obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy profilowania. Innymi słowy, decyzji nie podejmuje za nas oprogramowanie, które w sposób automatyczny analizowałoby czy oceniałoby Państwa dane.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy je przetwarzali;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych - mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania pod adresem e-mail  . Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli zidentyfikować Państwa tożsamość.

                                           OKIENKA POD NOTĄ INFORMACYJNĄ

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższymi Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

 [_] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych (tj. danych, które wykraczają poza katalog danych wynikający z Kodeksu Pracy lub innych przepisów prawa). Jeśli chce Pani/Pan podać nam te dodatkowe dane (np. zawarte w CV), informujemy, że spółka Kaeser Kompressoren Sp. z o.o. będzie mogła je przetwarzać po uzyskaniu Pani/Pana dobrowolnej zgody.

   

[_] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

                                                            PRZYCISK WYŚLIJ

 

  

Opis procesu rekrutacji

Proces rekrutacji składa się z trzech etapów:

 • analiza przesłanych CV wraz z wypełnionym formularzem zawierającym pytania branżowe,
 • spotkanie z bezpośrednim przełożonym w siedzibie Spółki,
 • drugie spotkanie w siedzibie Spółki – wybór ostateczny,

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji do dnia  19.11.2020 r.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy