Specjalista ds. Marketingu w dziale HR

 • Mszczonów, mazowieckie
 • Specjalista
 • 11.02.2019
 • Ważna jeszcze 17 dni (do 13.03.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ds. Marketingu w dziale HR
  Miejsce pracy: Mszczonów

  CZY POŁĄCZENIE MARKETINGowca i HRowca jest możliwe?

  U nas nawet pożądane!

  Poszukujemy komunikatywnej, obrotnej, kreatywnej osoby do EMPLOYER BRANDINGU, która z natury lubi towarzystwo innych ludzi i wesprze nas w tworzeniu FAJNEGO MIEJSCA PRACY.

  …a która jednego dnia wystąpi na czerwonym dywanie, a drugiego rozwiesi plakaty, które sama zrobi i korona jej z głowy nie spadnie

   

  DOŁĄCZ DO ZESPOŁU FIEGE!

  Co chcemy Ci zaoferować?

  • pracę w firmie, która znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce (tytuł „Gazeli Biznesu”) oraz tegorocznego zdobywcy tytułu "Solidny Pracodawca 2018"
  • swobodę działania, możliwość wdrażania własnych pomysłów, realny wpływ na rozwój firmy
  • pracę w międzynarodowym środowisku oraz możliwość współpracy z Klientami światowej skali
  • możliwość nauki i rozwoju (darmowe lekcje języka angielskiego, Akademia Rozwoju FIEGE)
  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • przyjazną atmosferę w ambitnym i wspierającym Cię zespole
  • opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, bony na  święta

  Za co m.in. będziesz odpowiedzialna/-y?

  • budowanie i realizacja strategii Employer Brandingowej,
  • tworzenie i nadzór nad wydatkowaniem budżetu Employer Brandingowego,
  • udział w projektach realizowanych w ramach Grupy Fiege z obszaru Employer Branding
  • wspieranie działań Public Relations, marketingowych,
  • współpraca z zespołem rekrutacji w celu pozyskiwania kandydatów (opracowywanie strategii i kanałów pozyskiwania kandydatów),
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z uczelniami, instytucjami rynku lokalnego,
  • współpraca z zewnętrznymi firmami marketingowymi,
  • udział i wsparcie w projektach i eventach rekrutacyjnych, spotkaniach biznesowych oraz konferencjach,
  • prowadzenie i nadzór nad komunikacją wewnątrz jak i zewnątrz firmy (np. intranet, Social Media, newsletter firmowy),

  Czego oczekujemy?

  • znajomość zagadnień związanych z PR, marketingiem, Employer Brandingiem
  • wiedza z zakresu prowadzenia komunikacji korporacyjnej, w tym nowych mediów,
  • wiedza z zakresu metod pozyskiwania kandydatów do pracy,
  • znajomość technik, procesów związanych z budowaniem pozytywnego wizerunku pracodawcy,
  • podstawowa znajomość obsługi programów graficznych,
  • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie (min. B2)

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o. o. z siedzibą
   w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa;
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu kompleksowej obsługi związanej z zatrudnieniem, w tym m.in.: organizacją i rozliczaniem podróży służbowych, płacami, świadczeniami socjalnymi, prowadzeniem teczki akt osobowych, szkoleniami, itp., a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej oraz przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz akty wykonawcze do tej ustawy;
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, Fiege E-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15 B lok. 5, 02-212 Warszawa, jak również do klientów Fiege Sp. z o.o., w związku
   z realizacją umów na rzecz tych klientów;
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 50 lat od momentu ustania zatrudnienia – okres ten wynika z art. 125a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fiege Sp. z o. o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek wynikający z przepisów Kodeksu Pracy jak i umowy o pracę, to też brak ich podania uniemożliwia nawiązanie i późniejszą obsługę spraw związanych z zatrudnieniem.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.