Oferta pracy

Specjalista ds. marketplace

LANCERTO S.A.O firmie

LANCERTO S.A.

Podzwierzyniec 29

Łańcut

top

LANCERTO S.A. - Polska marka modowa założona w 2008 roku. Znana ze swojego innowacyjnego stylu, komfortowej i wysokiej jakości odzieży, butów i akcesoriów dla mężczyzn. 

Specjalista ds. marketplace
Miejsce pracy: Łańcut/Częściowo zdalna

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • aktualizację i tworzenie oferty produktowej na marketplace (m.in. Allegro, Amazon)
 • tworzenie aukcji i weryfikacja poprawności tytułów, opisów produktów, ofert oraz cenników
 • optymalizację informacji produktowych pod kątem wyszukiwarek (SEO)
 • analizy sprzedaży oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność sprzedaży
 • monitorowanie rynku, działań konkurencji i trendów rynkowych w zakresie e-commerce
 • zarządzanie narzędziami marketingowymi na marketplace
 • współpracę z partnerami zewnętrznymi przy tworzeniu akcji promocyjnych
 • współpracę z działem produktu i marketingu

Priorytetem są dla nas:

 • min. 2 letnie doświadczenie w sprzedaży internetowej/marketplace (allegro, amazon itp.)
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z realizowanych działań
 • nieszablonowe podejście do sprzedaży
 • zaangażowanie i bardzo dobre zarządzanie czasem pracy
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel (w praktyce)
 • znajomości HTML i CSS (będzie dodatkowym atutem)
 • znajomość j.angielskiego (będzie dodatkowym atutem)

Oferujemy:

 • zatrudnienie „od zaraz”
 • częściowo praca zdalna
 • możliwości rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie modowej
 • stabilne warunki zatrudnienia i elastyczność w zakresie formy zatrudnienia

 


Aplikację prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj

„Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Lancerto S.A. ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut
 
2. Pana/i dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Możemy przetwarzać Pana/i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 
Jeżeli wyrazi Pan/i na to dobrowolną zgodę Pana/i dane osobowe będą przetwarzane także:
 
2.1 w zakresie wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 
2.2 w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
3. Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Lancerto S.A. którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług
 
4. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres jej trwania, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub maksymalnie przez okres roku od zakończenia roku, w którym miała miejsce rekrutacja. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Ponadto Pana/i dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 
6. Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 
7. Posiada Pan/i uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 
8. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 2.1 oraz 2.2 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
 
10. Pana/i dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.”
top

LANCERTO S.A. - Polska marka modowa założona w 2008 roku. Znana ze swojego innowacyjnego stylu, komfortowej i wysokiej jakości odzieży, butów i akcesoriów dla mężczyzn. 

Specjalista ds. marketplaceNumer ref.: Miejsce pracy: Łańcut/Częściowo zdalna

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • aktualizację i tworzenie oferty produktowej na marketplace (m.in. Allegro, Amazon)
 • tworzenie aukcji i weryfikacja poprawności tytułów, opisów produktów, ofert oraz cenników
 • optymalizację informacji produktowych pod kątem wyszukiwarek (SEO)
 • analizy sprzedaży oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność sprzedaży
 • monitorowanie rynku, działań konkurencji i trendów rynkowych w zakresie e-commerce
 • zarządzanie narzędziami marketingowymi na marketplace
 • współpracę z partnerami zewnętrznymi przy tworzeniu akcji promocyjnych
 • współpracę z działem produktu i marketingu

Priorytetem są dla nas:

 • min. 2 letnie doświadczenie w sprzedaży internetowej/marketplace (allegro, amazon itp.)
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z realizowanych działań
 • nieszablonowe podejście do sprzedaży
 • zaangażowanie i bardzo dobre zarządzanie czasem pracy
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel (w praktyce)
 • znajomości HTML i CSS (będzie dodatkowym atutem)
 • znajomość j.angielskiego (będzie dodatkowym atutem)

Oferujemy:

 • zatrudnienie „od zaraz”
 • częściowo praca zdalna
 • możliwości rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie modowej
 • stabilne warunki zatrudnienia i elastyczność w zakresie formy zatrudnienia

 


Aplikację prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj

„Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Lancerto S.A. ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut
 
2. Pana/i dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Możemy przetwarzać Pana/i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 
Jeżeli wyrazi Pan/i na to dobrowolną zgodę Pana/i dane osobowe będą przetwarzane także:
 
2.1 w zakresie wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 
2.2 w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
3. Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Lancerto S.A. którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług
 
4. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres jej trwania, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub maksymalnie przez okres roku od zakończenia roku, w którym miała miejsce rekrutacja. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Ponadto Pana/i dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 
6. Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 
7. Posiada Pan/i uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 
8. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 2.1 oraz 2.2 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
 
10. Pana/i dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.”

Ogłoszenie archiwalne