Oferta pracy

Specjalista ds. Medycznych

BIOMED S.A.

BIOMED S.A.

Aleja Sosnowa 8

Zwierzyniec

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie zestawień naukowych na podstawie medycznych baz danych,

 • formułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące produktów firmy na podstawie wewnętrznej bazy danych,

 • aktualizacja danych merytorycznych w dokumentacji rejestracyjnej,

 • ocena materiałów marketingowych pod względem zgodności z prawem i pod względem merytorycznym,

 • przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń medycznych,

 • kontakt z jednostkami naukowymi i ekspertami zewnętrznymi,

 • udział w konferencjach naukowych,

 • współpraca z firmami CRO w zakresie nadzoru nad badaniami klinicznymi.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe z zakresu life science (preferowane farmaceutyczne/medyczne/biotechnologiczne),

 • umiejętność krytycznej analizy medycznej literatury naukowej,

 • doświadczenie w redagowaniu tekstów medycznych (medical writing),

 • doświadczenie w ocenie materiałów marketingowych dot. różnych kategorii rejestracyjnych produktów farmaceutycznych,

 • mile widziane doświadczenie w nadzorowaniu badań klinicznych oraz znajomość aktów prawnych niezbędnych przy tworzeniu dokumentacji badania klinicznego,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysokie zdolności interpersonalne.

To oferujemy

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

 • pracę w miłej atmosferze,

 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,

 • udział w szkoleniach i możliwość rozwoju.

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: [email protected]

BIOMED S.A.

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna – ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków - to polska firma biotechnologiczna, działająca nieprzerwalnie od 1945 r. Cechują nas innowacyjne rozwiązania i nowatorskie pomysły, które zapewniają najwyższą jakość wytwarzanych produktów. Podstawą działalności naszej firmy jest produkcja: szczepionek, probiotyków, suplementów diety, alergenów, jak również preparatów diagnostycznych, podłoży i wskaźników.

Przewiń do profilu firmy