Specjalista ds. merytorycznej likwidacji szkód komunikacyjnych

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 28.02.2019
 • Ważna jeszcze 8 dni (do 30.03.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa DEKRA w Polsce to część założonego w 1925 roku, międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie. W Polsce działamy od ponad 20 lat.

  Jesteśmy wiodącym dostawcą usług dla biznesu. Zapewniamy bezpieczeństwo we wszystkich branżach, przeprowadzając audyty, oceny, inspekcje i nadzory techniczne oraz ekspertyzy rzeczoznawcze. Badamy wyroby i nadzorujemy inwestycje. Certyfikujemy systemy zarządzania i wspieramy rozwój personelu.

  Pracujemy w biurach głównych we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie oraz w biurach regionalnych w Gdańsku, Poznaniu i Toruniu.

  Poznaj nas lepiej na FB, LinkedIn i Twitterze.

  Specjalista ds. merytorycznej likwidacji szkód komunikacyjnych
  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  • Analiza odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego oraz ustalenie decyzji o odpowiedzialności ubezpieczeniowej w oparciu o właściwe przepisy lub postanowienia umowy ubezpieczeniowej
  • Przygotowywanie dokumentacji, analizy, raportowanie

  Wymagania:

  • wykształcenie średnie
  • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  • minimum 5-letnie doświadczenie branżowe
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie atutem
  • dobra organizacja pracy, uporządkowanie, odpowiedzialność, zmotywowanie do pracy

  Oferujemy:

  • umowę o współpracę/umowę zlecenie
  • pracę na ciekawych projektach i w międzynarodowym środowisku ekspertów, w firmie o ugruntowanej pozycji
  • dobrą atmosferę pracy  Wysyłając swoją aplikację,  proszę o wyrażenie zgody:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez DEKRA Polska sp. z o.o. oraz DEKRA Certification sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego."

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy Państwu  pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach:

  1.    Współadministratorami Państwa danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych są DEKRA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-697, ul. Rzymowskiego 28 oraz DEKRA Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-202,  Legnicka 48 H  (dalej: Współadministratorzy danych).
  2.    Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw, przysługujących Państwu.
  3.    Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]   
  4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy.

  5.   Podanie przez Państwa danych osobowych umieszczonych w dostarczonym liście motywacyjnym, CV takie jak imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest  dobrowolne jednakże niezbędne i konieczne w celu rekrutacji.  Dane te  będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b   RODO  oraz  art. 22 (1) § 1  Kodeksu pracy.

  6.   Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i  ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  7.    Odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot świadczący na rzecz Współadministratorów danych usługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Współadministratorzy mają zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne.
  8.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.

  9.   Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 36 miesiące, licząc od wpłynięcia podania.
  10.    W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

  11. Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

  12. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: [email protected]   lub [email protected] .

  13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.

  14. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza EOG.

  15. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w taki sposób, że w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa sytuację.

  16. Państwa dane nie będą profilowane.