Ta oferta pracy jest nieaktualna. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Metod Sprzedaży

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-06-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  RENAULT POLSKA Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

  Specjalista ds. Metod Sprzedaży

  Miejsce pracy: Warszawa
  Zatrudniona na w/w stanowisku osoba, będzie odpowiedzialna za sporządzanie raportów i analiz wyników sprzedaży, tworzenie narzędzi pracy i metod handlowych dla zespołów handlowego i technicznego według standardów Renault oraz koordynację współpracy pomiędzy działami Marketingu Części Zamiennych i Sprzedaży.

  Oczekiwania:

  • Bardzo dobra znajomość:
   - MS Office,
   - Języka angielskiego,
  • Wykształcenie wyższe,
  • Umiejętność analizy, syntezy i kreatywność,
  • Dobre relacje interpersonalne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • Umiejętność prowadzenia spotkań i prezentacji,
  • Orientacja na Klienta.
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie C.V. ze zdjęciem klikając przycisk /praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6924787" data-popup=/praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6924787 data-apply="popup"APLIKUJ/praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6924787" data-popup=/praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6924787 data-apply="popup" lub na poniższy adres:
  RENAULT POLSKA Sp. z o. o.
  02-674 Warszawa, ul. Marynarska 13,
  z dopiskiem /praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6924787" data-popup=/praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6924787 data-apply="popup"SODICAM/praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6924787" data-popup=/praca/EmailApplyChoosePopup?oid=6924787 data-apply="popup"
  [email protected]


  Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami wybranymi.
  Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

  Klauzula informacyjna - Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-674), przy ul. Marynarskiej 13, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

  Inspektor ochrony danych (IOD) - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected], we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych - Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, aby kierować oferty pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy, kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Okres przechowywania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji przy wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie w przyszłych rekrutacjach. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

  Odbiorcy danych - Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

  Prawa osoby, której dane dotyczą - Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy [email protected] W przypadku akceptacji powyższych zasad, prosimy o przesłanie z CV zgody na przetwarzanie danych osobowych, której pełny tekst znajduje się poniżej.

  Zgoda na przyszłe rekrutacje - Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.