Oferta pracy

Specjalista ds. Modeli i Analiz Ilościowych Ryzyka Kredytowego

GRUPA PZUO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. Modeli i Analiz Ilościowych Ryzyka KredytowegoNumer ref.: 000010627


Twoje zadania:

 • dokonywanie ilościowego pomiaru ryzyka kredytowego na poziomie portfelowym i indywidualnym, w tym sporządzanie kalkulacji wartości odpisów na ryzyko kredytowe dla portfeli inwestycyjnych,
 • wykonywanie analiz ilościowych na potrzeby raportowania ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji (w tym kalkulacja miar i wskaźników ryzyka),
 • wsparcie techniczne w procesach projektowania, wdrażania i utrzymywania modeli pomiaru i zarządzania portfelowym ryzykiem kredytowym i koncentracji oraz modeli ratingowych i scoringowych wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem instrumentów dłużnych (wykonywanie parametryzacji, wyliczeń testowych, analiz statystycznych i ilościowych),
 • tworzenie i utrzymywanie narzędzi o charakterze pomocniczym oraz baz danych na potrzeby zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji oraz zasilania modeli ilościowych,
 • monitorowanie modeli ryzyka kredytowego oraz wprowadzanie w nich zmian wraz ze sporządzaniem dokumentacji.


Czekamy na Ciebie, jeśli:

 • masz ok. 2 letnie doświadczenie w analizie ilościowej ryzyka kredytowego (mile widziane doświadczenie w budowaniu lub walidacji modeli ryzyka kredytowego lub ryzyka portfeli instrumentów dłużnych),
 • znasz metody pomiaru ryzyka kredytowego dla indywidualnych ekspozycji, w szczególności w zakresie parametrów takich jak PD, LGD i ECL,
 • znasz regulacje zewnętrzne w zakresie tworzenia odpisów na ryzyko kredytowe (MSSF 9),
 • potrafisz wykorzystywać w pracy i rozwiązywać zagadnienia z zastosowaniem matematyki finansowej, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa,
 • umiesz programować w językach wysokiego poziomu (np. Python, R, VBA itp.),
 • umiesz tworzyć i programować bazy danych (np. Access, SQL itp.) i biegle posługujesz się MS Excel,
 • masz wykształcenie wyższe z zakresu nauk ścisłych i swobodnie posługujesz się językiem angielskim.


Korzyści dla Ciebie:

 • umowa o pracę
 • atrakcyjny system wynagradzania
 • profesjonalne szkolenia zewnętrzne oraz udział w wewnętrznych programach szkoleniowych
 • opieka medyczna w PZU Zdrowie
 • program emerytalny i zniżki na wybrane produkty ubezpieczeniowe PZU
 • benefity pozapłacowe m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy