mBank S.A.

Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego oraz testów warunków skrajnych

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 18 dni
  6 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
Umowę
o pracę
 Kluby
mBanku
 Kartę
sportową
  
Prywatną opiekę medyczną Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Dostęp do kursów LinkedIn Learning
Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego oraz testów warunków skrajnych
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: PKA/006/0220

Rodzaj umowy: mowa o pracę na zastępstwo

Do departamentu Analiz i Pomiaru Ryzyka w mBanku Hipotecznym szukamy nowego współpracownika. Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować z modelami statystycznymi? Zobacz naszą ofertę i zaaplikuj.

 

Jeśli chcesz się rozwijać oraz:

 • zajmować się monitoringiem modeli ryzyka kredytowego w obszarze detalicznym (karty scoringowe, model PD, model LGD ) oraz modeli dla finansowania specjalistycznego
 • rozwijać  metodologię pomiaru ryzyka kredytowego oraz metod zarządzania portfelem kredytowym
 • realizować  testy warunków skrajnych na potrzeby Rekomendacji S, C, IRB, KNF/EBC, Planów naprawy
 • prognozować poziom strat oraz wysokości wymogu kapitałowego dla portfela kredytowego
 • planować i prognozować wysokości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie  metody STA oraz IRB
 • współpracować z departamentem informatyki w zakresie rozwoju narzędzi IT wykorzystywanych w procesie kalkulacji rezerw

Zaaplikuj !

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane: ekonometria, metody ilościowe, matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia)
 • masz ok 5 lat doświadczenia w pracy z danymi i ich analizami z wykorzystaniem metod ilościowych w obszarze bankowości, finansów i ubezpieczeń
 • posiadasz wiedzę praktyczną dotyczącą modelowania ryzyka
 • znasz narzędzia analityczne typu SAS, Microsoft Office, R, na poziomie  umożliwiającym swobodną pracę z danymi
 • znasz język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną i pisemną znasz język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej, kontakt z anglojęzycznymi pracownikami)
 • jesteś komunikatywny i otwarty na nowości, cechuje Cię dobra organizacja czasu pracy
 • potrafisz sprawnie i samodzielnie podejmować decyzje
Zobacz, jak dbamy
o pracowników!
Gotowy na nowe wrażenia?

Praca z nami pozwala codziennie zdobywać nową wiedzę!
Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego oraz testów warunków skrajnychNumer ref.: PKA/006/0220

Rodzaj umowy: mowa o pracę na zastępstwo

Do departamentu Analiz i Pomiaru Ryzyka w mBanku Hipotecznym szukamy nowego współpracownika. Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować z modelami statystycznymi? Zobacz naszą ofertę i zaaplikuj.

 

Jeśli chcesz się rozwijać oraz:

 • zajmować się monitoringiem modeli ryzyka kredytowego w obszarze detalicznym (karty scoringowe, model PD, model LGD ) oraz modeli dla finansowania specjalistycznego
 • rozwijać  metodologię pomiaru ryzyka kredytowego oraz metod zarządzania portfelem kredytowym
 • realizować  testy warunków skrajnych na potrzeby Rekomendacji S, C, IRB, KNF/EBC, Planów naprawy
 • prognozować poziom strat oraz wysokości wymogu kapitałowego dla portfela kredytowego
 • planować i prognozować wysokości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie  metody STA oraz IRB
 • współpracować z departamentem informatyki w zakresie rozwoju narzędzi IT wykorzystywanych w procesie kalkulacji rezerw

Zaaplikuj !

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane: ekonometria, metody ilościowe, matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia)
 • masz ok 5 lat doświadczenia w pracy z danymi i ich analizami z wykorzystaniem metod ilościowych w obszarze bankowości, finansów i ubezpieczeń
 • posiadasz wiedzę praktyczną dotyczącą modelowania ryzyka
 • znasz narzędzia analityczne typu SAS, Microsoft Office, R, na poziomie  umożliwiającym swobodną pracę z danymi
 • znasz język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną i pisemną znasz język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej, kontakt z anglojęzycznymi pracownikami)
 • jesteś komunikatywny i otwarty na nowości, cechuje Cię dobra organizacja czasu pracy
 • potrafisz sprawnie i samodzielnie podejmować decyzje

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym będzie mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26 (KRS: 0000003753), dalej nazywany „bankiem”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy (a więc: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez Panią/Pana, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) podstawą do przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na banku jako administratorze danych. Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

W zakresie dodatkowych danych (spoza ww. katalogu) będziemy je przetwarzać na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Tak więc w przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach; w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: mBankowi oraz pracownikom firm outsourcingowych Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. z o.o. Sp. k. oraz .

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych mailowo pod adresem: [email protected] lub listownie pod następującym adresem korespondencyjnym: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mBank Hipoteczny S.A.

Skrytka Pocztowa nr 1005

00-001 Warszawa 1

Pani/Pana danych nie będziemy przekazywać do państwa trzeciego oraz nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym także profilowaniu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie www.mhipoteczny.pl/rodo w zakładce: „Pracownicy mBanku Hipotecznego”.

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne