Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego oraz testów warunków skrajnych

mBank S.A.O firmie

 • Al. Armii Ludowej 26, Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 2 dni temu
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego oraz testów warunków skrajnychNumer ref.: AKU/053/0620

Rodzaj umowy: mowa o pracę na zastępstwo

Do departamentu Analiz i Pomiaru Ryzyka w mBanku Hipotecznym szukamy nowego współpracownika. Interesuje Cię ryzyko kredytowe? Posiadasz doświadczenie analityczne i lubisz pracować z modelami statystycznymi? Zobacz naszą ofertę i zaaplikuj.

 

Jeśli chcesz się rozwijać oraz:

 • zajmować się monitoringiem modeli ryzyka kredytowego w obszarze detalicznym (karty scoringowe, model PD, model LGD ) oraz modeli dla finansowania specjalistycznego
 • rozwijać  metodologię pomiaru ryzyka kredytowego oraz metod zarządzania portfelem kredytowym
 • realizować  testy warunków skrajnych na potrzeby Rekomendacji S, C, IRB, KNF/EBC, planów naprawy
 • prognozować poziom strat oraz wysokości wymogu kapitałowego dla portfela kredytowego
 • planować i prognozować wysokości wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z metodą STA oraz IRB
 • współpracować z departamentem informatyki w zakresie rozwoju narzędzi IT wykorzystywanych w procesie kalkulacji rezerw

Zaaplikuj już dziś!

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane: ekonometria, metody ilościowe, matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia)
 • masz ok 2 lat doświadczenia w pracy z danymi i ich analizami z wykorzystaniem metod ilościowych w obszarze bankowości, finansów i ubezpieczeń
 • posiadasz wiedzę dotyczącą modelowania ryzyka
 • znasz narzędzia analityczne typu SAS, Microsoft Office lub R, na poziomie  umożliwiającym swobodną pracę z danymi
 • jesteś komunikatywny i otwarty na nowości, cechuje Cię dobra organizacja czasu pracy
 • potrafisz sprawnie i samodzielnie podejmować decyzje

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym będzie mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26 (KRS: 0000003753), dalej nazywany „bankiem”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy (a więc: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez Panią/Pana, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) podstawą do przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na banku jako administratorze danych. Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W zakresie dodatkowych danych (spoza ww. katalogu) będziemy je przetwarzać na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych mailowo pod adresem: [email protected] lub listownie pod następującym adresem korespondencyjnym: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mBank Hipoteczny S.A.

Skrytka Pocztowa nr 1005

00-001 Warszawa 1

Pani/Pana danych nie będziemy przekazywać do państwa trzeciego oraz nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym także profilowaniu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie www.mhipoteczny.pl/rodo w zakładce: „Pracownicy mBanku Hipotecznego”.

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy