Specjalista ds. modelowania parametrów ekonomicznych [rekrutacja prowadzona online]

mBank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Senatorska 18

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 3 maj 2020
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Specjalista
Specjalista ds. modelowania parametrów ekonomicznych [rekrutacja prowadzona online]Numer ref.: AFE/017/0320

 To, co dajemy to możliwość:

 • budowy, utrzymania i rozwoju modeli ekonomicznych w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz spółek grupy mBanku (modele IFRS9, testy warunków skrajnych, kapitał ekonomiczny na ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne, model zmienności cen nieruchomości)
 • wsparcia projektowego w zakresie projekcji parametrów ryzyka
 • przygotowywania danych (w tym kontrola ich jakości) na potrzeby analiz i budowy modeli
 • przeprowadzania analiz i symulacji związanych z utrzymaniem i rozwojem modeli
 • monitorowania działania modeli ekonomicznych oraz przygotowywania rekomendacji dotyczących ich dalszego funkcjonowania
 • współpracy z użytkownikami modeli ekonomicznych w zakresie dalszego rozwoju modeli, przygotowania symulacji scenariuszowych związanych z modelami ekonomicznymi – wpływ na poziom rezerw oraz wymogu kapitałowego
 • przetwarzania danych oraz weryfikacji poprawności funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie modeli ekonomicznych
 • przygotowania oraz opiniowania zmian regulacji wewnętrznych (wytyczne regulacyjne oraz rachunkowości, polityka rezerw, polityka kapitału wewnętrznego/ICAAP, polityka testów warunków skrajnych) z istotnym wpływem na obszar modeli ekonomicznych
 • przygotowania i prezentowania analiz podczas inspekcji nadzorczych i audytów zewnętrznych/wewnętrznych

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe w zakresie ekonometrii, statystyki, matematyki, fizyki, matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeniowej, data-mining lub metod ilościowych
 • posiadasz wiedzę z zakresu metod statystycznych podpartą doświadczeniem w obszarze ryzyka kredytowego, w Banku lub instytucji finansowej
 • orientujesz się w produktach bankowych, regulacjach bankowych, rekomendacjach i uchwałach nadzorczych
 • nie masz problemu z przetwarzaniem i analizą danych ilościowych i jakościowych
 • znasz język SQL na poziomie co najmniej dobrym
 • SAS, R lub pokrewne programy do statystycznej analizy zbiorów danych nie są Ci obce
 • swobodnie posługujesz się językiem angielskim na poziomie komunikacji pisemnej i ustnej

Jeśli jesteś osobą samodzielną, dociekliwą, sumienną, charakteryzującą się analitycznym podejściem do rozwiązywania problemów to szybko odnajdziesz się w tym Zespole. Dodatkowo przydadzą Ci się umiejętność komunikacji i pracy w Zespole (przekazywanie informacji, pozyskiwanie jej).

Co możemy Ci zaoferować?

 • możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w obszarze analizy danych, modelowania ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym
 • nowoczesne narzędzia do pracy z danymi
 • możliwość podjęcia współpracy w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa ok 1 roku
 • udział w ogólnobankowych projektach
 • możliwość pracy zdalnej

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy