Oferta pracy

Specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego

Deutsche Bank Polska S.A.

Deutsche Bank Polska S.A.

Aleja Armii Ludowej 26

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • realizacja procesów budowy i rozwoju modeli statystycznych ryzyka kredytowego, w szczególności z obszaru modeli impairmentowych (IFRS9- parametry PD, LGD, EAD) czy modeli testów warunków skrajnych, w tym kalibracja modeli, rozwijanie metodyk, utrzymywanie narzędzi wspierających procesy modelowania,

 • przeprowadzanie monitoringu i backtestingu modeli ryzyka kredytowego,

 • budowa i utrzymanie systemów, baz danych oraz narzędzi wykorzystywanych do budowy modeli statystycznych,

 • wykonywanie analiz ilościowych oraz raportowanie dla potrzeb biura przy wykorzystaniu technologii SAS, pakietu R, Python,

 • regularne oraz ad-hoc analizy w ramach poszczególnych grup produktów oraz segmentów,

 • udział w lokalnych i grupowych strategicznych projektach z zakresu ryzyka kredytowego,

 • automatyzacja procesów zarządzania ryzykiem kredytowym oraz procesów związanych z zarządzaniem danymi i modelami,

 • określanie wymagań do modyfikacji systemów informatycznych Banku oraz nadzór i koordynacja wdrażania zaproponowanych zmian.

Nasze wymagania

 • min.1- 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku tj. w obszarze modelowania (doświadczenie w obszarze modelowania ryzyka kredytowego będzie atutem), analiz danych i data mining,

 • bardzo dobra znajomość języka zapytań SQL (mile widziana znajomość pakietu SAS, w tym języka 4GL) i/lub znajomość pakietu statystycznego R i/ lub Python, mile widziana znajomość VBA (Excel),

 • wykształcenie wyższe (metody ilościowe, ekonometria, matematyka, fizyka) lub student 4/5 roku studiów,

 • posiadanie wysokich zdolności analitycznych,

 • bardzo dobre posługiwanie się językiem angielskim (zarówno w mowie jak i piśmie),

 • samodzielność,

 • dokładność i sumienność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 • umiejętność pracy pod presją czasu.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • możliwość zawodowego rozwoju w międzynarodowej korporacji,

 • uczestniczenie w ciekawych i wymagających projektach,

 • pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole,

 • rozwój w gronie ekspertów,

 • przyjazną atmosferę pracy,

 • szkolenia.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • świadczenie wakacyjne

 • sekcje sportowe

 • owocowe poniedziałki

Deutsche Bank Polska S.A.

Na rynku polskim Grupa Deutsche Bank prowadzi działalność od ponad 30 lat. W październiku 1995 roku, po otrzymaniu licencji bankowej, Deutsche Bank rozpoczął funkcjonowanie jako Deutsche Bank Polska S.A.

Jedynym akcjonariuszem Deutsche Bank Polska S.A. jest Deutsche Bank AG, jeden z wiodących banków o międzynarodowej renomie, posiadający ponad 150-letnie doświadczenia w dziedzinie usług finansowych. To również największy bank rozliczeniowy strefy euro i jeden z kluczowych globalnych graczy w obszarze obsługi handlu zagranicznego, rozliczeń, a także międzynarodowy lider w zakresie wymiany walut i bankowości inwestycyjnej.

Deutsche Bank Polska S.A. oferuje szeroką ofertę produktów dla wybranych Klientów Korporacyjnych i Instytucji Finansowych. Przynależność do globalnej grupy finansowej, obsługującej zdywersyfikowaną bazę Klientów na wielu rynkach wraz ze stabilną bazą kapitałową i strategią zrównoważonego rozwoju, stanowi fundament działania na rynku polskim. Nasze innowacyjne rozwiązania odpowiadają na potrzeby Klientów w zakresie zarządzania płynnością, ryzykiem walutowym, czy zarządzaniem łańcuchem dostaw. Należymy także do wiodących banków oferujących produkty banku depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Deutsche Bank Polska S.A. obsługuje również Posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, zaciągniętych przed podziałem Deutsche Bank Polska S.A. i przeniesieniem na Santander Bank Polska S.A. wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. obejmującej bankowość detaliczną i bankowość biznesową (MŚP), wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych denominowanych w walutach obcych.

Przewiń do profilu firmy