Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r., poz. 534). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected] 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Specjalista ds. Monitorowania i Rozliczeń Projektów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut LotnictwaO firmie

 • Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 9 dni
  2 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Specjalista

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, Sikorsky, Rolls-Royce, wspierając jednocześnie przemysł krajowy z sektorów: lotniczego, kosmicznego, energetycznego, samochodowego i wielu innych. Głównymi obszarami badawczymi Instytutu są: technologie kosmiczne, silniki lotnicze i rakietowe, materiałoznawstwo, aerodynamika, technologie kompozytowe, projektowanie i badanie konstrukcji lotniczych, hałas lotniczy oraz badania z zakresu wydobycia ropy naftowej i gazu. W ramach Instytutu Lotnictwa działają również certyfikowane przez EASA Organizacja Produkująca i Obsługowa.
 
W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Monitorowania i Rozliczeń Projektów
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 1. Współpraca z komórkami merytorycznymi w celu zapewnienia skutecznego zarządzania zleceniami i projektami, w tym:
  - zarządzania dokumentacją zleceń i projektów, w tym przekazywania informacj
    o kwalifikowalności kosztów,
  - współpracy z pracownikami merytorycznymi w trakcie realizacji przedsięwzięć,
    zgodnie z zewnętrznymi i wewnętrznymi aktami prawnymi, w celu terminowej i zgodnej
    z zapisami umów ich realizacji,
  - udostępniania informacji o stanie projektów, w tym osobom i instytucjom pełniącym w projektach
    role nadzorcze lub koordynujące,
  - współpracy z komórkami wewnętrznymi oraz uprawnionymi instytucjami zewnętrznymi
    w zakresie kontroli i audytów.
 2. Monitorowanie zaangażowania finansowego zleceń i projektów.
 3. Monitorowanie budżetów.
 4. Kontrolowanie przebiegu projektu, uaktualnianie zmian.
 5. Rozliczanie powierzonych projektów zgodnie z przyjętymi dla projektów zasadami.
 6. Współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym w celu prawidłowej realizacji i rozliczania zleceń oraz projektów.

Oczekiwania:

 • biegła znajomość arkuszy kalkulacyjnych Excel,
 • bardzo dobra znajomość zasad wydatkowania i rozliczania środków budżetowych przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • bardzo dobra znajomość zewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem realizowanych prac i wykonywanych czynności,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • rowerownię - ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnie, przebieralnie, prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, Sikorsky, Rolls-Royce, wspierając jednocześnie przemysł krajowy z sektorów: lotniczego, kosmicznego, energetycznego, samochodowego i wielu innych. Głównymi obszarami badawczymi Instytutu są: technologie kosmiczne, silniki lotnicze i rakietowe, materiałoznawstwo, aerodynamika, technologie kompozytowe, projektowanie i badanie konstrukcji lotniczych, hałas lotniczy oraz badania z zakresu wydobycia ropy naftowej i gazu. W ramach Instytutu Lotnictwa działają również certyfikowane przez EASA Organizacja Produkująca i Obsługowa.
 
W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Monitorowania i Rozliczeń Projektów

Zadania:

 1. Współpraca z komórkami merytorycznymi w celu zapewnienia skutecznego zarządzania zleceniami i projektami, w tym:
  - zarządzania dokumentacją zleceń i projektów, w tym przekazywania informacj
    o kwalifikowalności kosztów,
  - współpracy z pracownikami merytorycznymi w trakcie realizacji przedsięwzięć,
    zgodnie z zewnętrznymi i wewnętrznymi aktami prawnymi, w celu terminowej i zgodnej
    z zapisami umów ich realizacji,
  - udostępniania informacji o stanie projektów, w tym osobom i instytucjom pełniącym w projektach
    role nadzorcze lub koordynujące,
  - współpracy z komórkami wewnętrznymi oraz uprawnionymi instytucjami zewnętrznymi
    w zakresie kontroli i audytów.
 2. Monitorowanie zaangażowania finansowego zleceń i projektów.
 3. Monitorowanie budżetów.
 4. Kontrolowanie przebiegu projektu, uaktualnianie zmian.
 5. Rozliczanie powierzonych projektów zgodnie z przyjętymi dla projektów zasadami.
 6. Współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym w celu prawidłowej realizacji i rozliczania zleceń oraz projektów.

Oczekiwania:

 • biegła znajomość arkuszy kalkulacyjnych Excel,
 • bardzo dobra znajomość zasad wydatkowania i rozliczania środków budżetowych przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • bardzo dobra znajomość zewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem realizowanych prac i wykonywanych czynności,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • rowerownię - ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnie, przebieralnie, prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Ogłoszenie archiwalne