Ta oferta pracy jest nieaktualna od 110 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. nadzoru biznesowego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 03.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ds. nadzoru biznesowego
  Miejsce pracy: Warszawa

  Osoba na tym stanowisku będzie realizowała zadania w obszarze wsparcia rozwoju i wykorzystania synergii wynikającej z działalności biznesowej Spółek GK PGNiG TERMIKA, w szczególności będzie odpowiedzialna za:

   

  • nadzór biznesowy nad spółkami z udziałem kapitałowym PGNiG TERMIKA, w tym nadzór operacyjny nad strumieniami biznesowymi w GK PGNiG TERMIKA;
  • wyznaczanie i monitorowanie realizacji celów biznesowych spółek zależnych;
  • analizowanie projektów spółek zależnych w celu rekomendacji zgodności z celami strategicznymi i ich zasadności biznesowej;
  • monitorowanie kierunków rozwoju spółek zależnych w kontekście rozwoju sektora i rekomendowanie rozwiązań;
  • analizowanie danych ze spółek zależnych i ocenę działań wraz z wnioskami dotyczącymi dalszego postępowania;
  • identyfikowanie potrzeb w obszarze nadzoru biznesowego oraz tworzenie i rozwój narzędzi nadzoru biznesowego nad spółkami zależnymi;
  • rozwój modelu funkcjonowania spółek zależnych w GK PGNiG TERMIKA;
  • koordynowanie prac pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PGNiG TERMIKA oraz spółkami zależnymi.
  • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek energetyczny lub elektrotechniczny;
  • znajomość prawa w zakresie energetyki i ochrony środowiska;
  • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
  • umiejętności analizy danych z wielu źródeł oraz ich prezentacji;
  • komunikatywność oraz umiejętność budowania i utrzymywania relacji;
  • otwartość na doskonalenie i rozwój własnych kompetencji zawodowych;
  • zaawansowana znajomość pakietu MS Office;
  • mile widziana znajomość zagadnień analizy efektywności ekonomicznej, rachunkowości i sprawozdawczości zarządczej.
  • ciekawą pracę, pełną wyzwań w firmie o stabilnej pozycji na rynku;
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia w branży energetycznej;
  • umowę o pracę na pełny etat;
  • prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną;
  • dodatkowe benefity (m.in. dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do karty miejskiej i podmiejskiej).

  Zgłoszenia do rekrutacji w postaci CV należy składać do 31.12.2018 roku.

  Klikając w przycisk Aplikuj wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez PGNiG TERMIKA Spóła Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do tego zgłoszenia dokumentach, w tym cv, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w załączonym cv, a także innych załączonych dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jest PGNiG TERMIKA Spóła Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 22 587 49 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  4. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy o nie umieszczanie ich w dokumentach. Równocześnie prosimy o nie umieszczanie w przesłanych dokumentach danych wrażliwych dotyczących np. stanu cywilnego, ilości posiadanych dzieci, stanu zdrowia i innych. W przypadku ich zamieszczenia będziemy zmuszeni do natychmiastowego usunięcia Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych.
  5. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane PGNIG TERMIKA Spóła Akcyjna przez eRecruitment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym pracownikom: PGNIG TERMIKA Spóła Akcyjna, spółek należących do GK PGNiG TERMIKA SA, spółek należących do GK PGNiG SA oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora: PGNiG Serwis spóła z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dostawcom usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań może się Pani/Pan z nami skontaktować pod adresem: [email protected].
  7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania tego procesu, który może zostać każdorazowo wydłużony o okres przedawnienia roszczeń dotyczących prowadzonej przez nas rekrutacji.
  8. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w toku innych procesów rekrutacyjnych przez okres 36 miesięcy od momentu ich przekazania.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień proszę skorzystać z jednego z kanałów komunikacyjnych wymienionych w pkt. 2.
  10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.