mBank S.A.

Specjalista ds. narzędzi i aplikacji IT wspierających proces kredytowy

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 13 dni
  do: 13 cze 2020
 • Umowa zlecenie
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Od nas dostaniesz:
  
Współpraca
z ekspertami
Świeża kawa
bez limitu
Przyjazna atmosfera
  
Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Mobilne narzędzia do rozwoju kompetencji Możliwość rozwoju w grupie mBanku
Specjalista ds. narzędzi i aplikacji IT wspierających proces kredytowy
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: AKU/037/0520

Forma zatrudnienia umowa zlecenie

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • bieżące wsparcie Oddziałów Korporacyjnych i Departamentów Centrali oraz obsługa zgłoszeń w zakresie funkcjonalności narzędzi i aplikacji wspierających proces kredytowy
 • współpraca z IT/ jednostkami biznesowymi w zakresie zgłaszanych problemów z funkcjonowaniem narzędzia
 • przygotowanie specyfikacji biznesowych zmian lub nowych funkcjonalności procesu kredytowego
 • przygotowanie scenariuszy oraz przypadków testowych w ramach zgłaszanych zmian
 • testowanie manualne nowych/zmienianych funkcjonalności
 • raportowanie progresu testów
 • tworzenie dokumentacji/ instrukcji dla użytkowników

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • jesteś studentem lub absolwentem kierunków technicznych: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne
 • szybko się uczysz i chcesz się rozwijać
 • masz chęć i zapał do nauki
 • praca w zespole sprawia Ci przyjemność
 • jesteś dyspozycyjny/-na 5 dni w tygodniu

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem:

 • znajomość procesu kredytowego
 • doświadczenie w wsparciu użytkowników aplikacji IT
 • znajomość CRM, SQL
 • znajomość narzędzia JIRA
 • doświadczenie w testowaniu oprogramowania, certyfikacje lub ukierunkowanie na rozwój w tym obszarze
 • wiedza z zakresu finansów, działania produktów bankowych, obsługi finansowo-księgowej transakcji
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi przyjemnością
z codziennych zadań!
Specjalista ds. narzędzi i aplikacji IT wspierających proces kredytowyNumer ref.: AKU/037/0520

Forma zatrudnienia umowa zlecenie

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • bieżące wsparcie Oddziałów Korporacyjnych i Departamentów Centrali oraz obsługa zgłoszeń w zakresie funkcjonalności narzędzi i aplikacji wspierających proces kredytowy
 • współpraca z IT/ jednostkami biznesowymi w zakresie zgłaszanych problemów z funkcjonowaniem narzędzia
 • przygotowanie specyfikacji biznesowych zmian lub nowych funkcjonalności procesu kredytowego
 • przygotowanie scenariuszy oraz przypadków testowych w ramach zgłaszanych zmian
 • testowanie manualne nowych/zmienianych funkcjonalności
 • raportowanie progresu testów
 • tworzenie dokumentacji/ instrukcji dla użytkowników

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • jesteś studentem lub absolwentem kierunków technicznych: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne
 • szybko się uczysz i chcesz się rozwijać
 • masz chęć i zapał do nauki
 • praca w zespole sprawia Ci przyjemność
 • jesteś dyspozycyjny/-na 5 dni w tygodniu

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem:

 • znajomość procesu kredytowego
 • doświadczenie w wsparciu użytkowników aplikacji IT
 • znajomość CRM, SQL
 • znajomość narzędzia JIRA
 • doświadczenie w testowaniu oprogramowania, certyfikacje lub ukierunkowanie na rozwój w tym obszarze
 • wiedza z zakresu finansów, działania produktów bankowych, obsługi finansowo-księgowej transakcji

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie
 • Mobilne narzędzia do rozwoju kompetencji
 • Pracę w otwartym i młodym zespole.
 • Możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w przyjaznym otoczeniu
 • Szkolenia

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne