Ta oferta pracy jest nieaktualna od 146 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. obrotu surowcami wtórnymi

 • Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 2018-06-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma METKOM Sp. z o.o., jeden z czołowych polskich dystrybutorów wyrobów hutniczych w branży metali nieżelaznych oraz zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych, w związku z dalszym rozwojem struktur handlowych, poszukuje Kandydatów na stanowisko:

  Specjalista ds. obrotu surowcami wtórnymi
  Miejsce pracy: Rzeszów

  Opis stanowiska:

  Pracownik na danym stanowisku będzie odpowiedzialny za:

  • kompleksową obsługę firm w zakresie odbioru surowców wtórnych (w tym makulatury, folii i tworzyw sztucznych), złomów i innych odpadów
  • analizę i monitoring rynku odpadów i surowców wtórnych
  • ustalanie tras i harmonogramów odbiorów
  • rozwój kontaktów handlowych z nowymi oraz istniejącymi kontrahentami

  Wymagania:

  • doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu długotrwałej relacji handlowych
  • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji handlowych
  • znajomość branży gospodarki odpadami oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • dyspozycyjność, odpowiedzialność i nastawienie na realizację celów
  • dobra organizacja pracy własnej

  Oferujemy:

  • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • stabilne warunki zatrudnienia
  • niezbędne narzędzia pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • miła atmosfera pracy w ambitnym i energicznym zespole


   


  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania.

  Więcej o firmie na: http://www.metkom.pl

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Metkom Sp. z o.o. w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Metkom Sp. z o.o. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Ponadto prosimy o dołączenie niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: 

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Metkom Sp.  z o.o. z siedzibą w Pustyni 31A; 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232565, NIP: 517-01-40-547,
  2. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od przesłania aplikacji. W przypadku wyrażenia przez kandydatów zgody, dane osobowe kandydatów na pracowników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania aplikacji.
  3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe kandydata, zostaną niezwłocznie usunięte.
  5. zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim;
  6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Metkom Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Metkom Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  9. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  10. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Metkom Sp. z o.o.