Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów inwestycyjnych

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Stefana Banacha 1A

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i sprawozdawczością projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych (w tym pochodzących z UE oraz Funduszy norweskich i EOG) w sposób zgodny z umowami o dofinansowanie, dokumentami programowymi i zasadami określonymi dla poszczególnych programów;

 • czynny udział w realizacji procesów inwestycyjnych wraz z czynnościami nadzoru nad procesem realizacji projektów inwestycyjnych pod względem zgodności z umową dotacji / umową o dofinansowanie;

 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o środki w ramach ustawy budżetowej – Programów inwestycyjnych, wniosków zakupowych wraz z załącznikami, w tym przygotowywanie wkładu merytorycznego lub kompleksowe sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o celowości inwestycji (IOWISZ);

 • przygotowywanie i udział przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne – krajowe i zagraniczne, zgodnie z warunkami naborów, w tym współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UCK WUM w celu zebrania pełnej wiedzy na potrzeby prowadzonego projektu i/lub przygotowania stosownych dokumentów oraz w celu gromadzenia informacji o potrzebach inwestycyjnych – projektach planowanych do realizacji.

Nasze wymagania

 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją projektów inwestycyjnych, w tym rozliczaniem projektów;

 • wykształcenie wyższe magisterskie;

 • doświadczenie w zakresie rozliczania projektów finansowanych z UE, w tym sporządzania wniosków o płatność;

 • znajomość zasad związanych z aplikowaniem o projekty ze źródeł zewnętrznych, w tym znajomość dokumentów programowych i obowiązujących Wytycznych w zakresie perspektywy finansowej 2014-2020;

 • bardzo dobra obsługa aplikacji biurowych, w szczególności Excel;

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych;

 • dobra znajomość j. angielskiego;

 • wysokie umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;

 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy;

 • umiejętności analityczne;

 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane

 • doświadczenie na podobnym stanowisku w podmiocie leczniczym;

 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie;

 • doświadczenie w pracy w systemie SL2014;

 • posiadanie wiedzy ekonomicznej i finansowo-rachunkowej;

 • znajomość systemu ochrony zdrowia;

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – zdrowie publiczne, finanse i rachunkowość.

To oferujemy

 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń zawodowych;

 • bezpośrednią styczność z procesem inwestycyjnym;

 • możliwość poznania funkcjonowania podmiotu klinicznego;

 • przyjazną atmosferę, kreatywny, ambitny zespół współpracujący.