Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

Specjalista ds. obsługi klienta

Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.O firmie

 • Poznań, Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

 • Ogłoszenie wygasło 8 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Jesteśmy  producentem kawy, międzynarodową firmą działającą w branży FMCG.

W naszym portfolio posiadamy rozpoznawalne marki o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

 
Specjalista ds. obsługi klienta
Miejsce pracy: Poznań (okolice), Swadzim (pow. poznański)
SDL_SWZ_09

Pracownik zatrudniony na stanowisku Specjalista ds. Obsługi Klienta będzie odpowiedzialny za bieżącą działalność związaną z obsługą klienta

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego lub średniego
 • 3 lat doświadczenia
 • Opracowanie zamówień klientów, wprowadzanie ich do SAP
 • Bieżącą działalność związaną z obsługą klientów
 • Wystawiania dokumentów sprzedażowych
 • Awizowanie dostaw, współpraca z Działem Transportu
 • Koordynacji procesu reklamacji dostaw
 • Umiejętności pracy w zespole / dobra komunikacja
 • Znajomości SAP
 • Dobra znajomości j. angielskiego

Oferujemy Tobie:

 • Odpowiedzialną pracę w zespole pełnym pasji i zaangażowania w działaniu
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach
 • Program kafeteryjny – bilety do kina, teatru, karta sportowa
 • Szeroki pakiet socjalny, w tym m.in: opiekę medyczną, dofinansowanie
  do wypoczynku
 • Dojazd firmowym transportem z centrum miasta
Strauss Cafe Poland tworzą ludzie pełni pasji do kawy.
Jeśli Obsługa klienta jest Twoją pasją dołącz do naszego zespołu!

Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie są przetwarzane na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, w tym na podstawie art. art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („Kodeks pracy”),
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku pozyskania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 Kodeksu pracy,
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest na przykład zapewnienie administratorowi możliwości odpierania ewentualnych roszczeń,
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz innych danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie z jej własnej inicjatywy, jak również w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, jak również przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub:

 • w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, na podstawie zgody tej osoby – do momentu skutecznego wycofania zgody przez tę osobę,
 • w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres […] miesięcy od dnia ich pozyskania przez administratora.

Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie następujących danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • wykształcenie,

jest warunkiem nawiązania stosunku pracy z administratorem.

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1-6 powyżej w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy udostępnić pracodawcy dane osobowe inne niż wskazane w pkt. 1-6 powyżej, na podstawie zgody.

Osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. informacją.

Jesteśmy  producentem kawy, międzynarodową firmą działającą w branży FMCG.

W naszym portfolio posiadamy rozpoznawalne marki o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi klientaNumer ref.: SDL_SWZ_09

Pracownik zatrudniony na stanowisku Specjalista ds. Obsługi Klienta będzie odpowiedzialny za bieżącą działalność związaną z obsługą klienta

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego lub średniego
 • 3 lat doświadczenia
 • Opracowanie zamówień klientów, wprowadzanie ich do SAP
 • Bieżącą działalność związaną z obsługą klientów
 • Wystawiania dokumentów sprzedażowych
 • Awizowanie dostaw, współpraca z Działem Transportu
 • Koordynacji procesu reklamacji dostaw
 • Umiejętności pracy w zespole / dobra komunikacja
 • Znajomości SAP
 • Dobra znajomości j. angielskiego

Oferujemy Tobie:

 • Odpowiedzialną pracę w zespole pełnym pasji i zaangażowania w działaniu
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach
 • Program kafeteryjny – bilety do kina, teatru, karta sportowa
 • Szeroki pakiet socjalny, w tym m.in: opiekę medyczną, dofinansowanie
  do wypoczynku
 • Dojazd firmowym transportem z centrum miasta
Strauss Cafe Poland tworzą ludzie pełni pasji do kawy.
Jeśli Obsługa klienta jest Twoją pasją dołącz do naszego zespołu!

Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie są przetwarzane na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, w tym na podstawie art. art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („Kodeks pracy”),
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku pozyskania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 Kodeksu pracy,
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest na przykład zapewnienie administratorowi możliwości odpierania ewentualnych roszczeń,
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz innych danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie z jej własnej inicjatywy, jak również w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, jak również przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub:

 • w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, na podstawie zgody tej osoby – do momentu skutecznego wycofania zgody przez tę osobę,
 • w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres […] miesięcy od dnia ich pozyskania przez administratora.

Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie następujących danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • wykształcenie,

jest warunkiem nawiązania stosunku pracy z administratorem.

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1-6 powyżej w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy udostępnić pracodawcy dane osobowe inne niż wskazane w pkt. 1-6 powyżej, na podstawie zgody.

Osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. informacją.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy