Oferta pracy

Specjalista ds. obsługi klienta

CRL Sp. z o.o.O firmie

 • Radom, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Prawie 30 lat doświadczenia i ciągłego doskonalenia lokuje firmę CRL Sp. z o. o. w grupie liderów wśród firm świadczących usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej. Jako nieliczni wspieramy naszych Klientów w realizacji ich celów zawodowych i biznesowych zapewniając właściwą odzież na stanowiskach pracy. Naszą działalność opieramy na współpracy z ambitnymi i zmotywowanymi członkami naszego zespołu.

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i wzrostem liczby Klientów poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialny/a za nawiązywanie, rozwój i utrzymywanie długotrwałych relacji z pozyskanymi przez handlowców Klientami na stanowisko:

 

Specjalista ds. obsługi klienta

Jakie wyzwania na Ciebie czekają ?

 

 • obsługa przypisanego portfela Klientów,
 • przygotowanie dokumentów zgodnie ze standardami firmy,
 • identyfikacja potrzeb Klientów,
 • aktywne działanie na rzecz wzrostu wartości portfela Klientów.

Czego od Ciebie oczekujemy ?

 

 • silnie rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 • umiejętności szybkiego uczenia się i wykorzystywania wiedzy,
 • umiejętności znajdowania najlepszych rozwiązań problemów Klientów,
 • zorientowania na cele i możliwości,
 • prawa jazdy kat. B i doświadczenia w prowadzeniu samochodu,
 • komunikatywności i otwartości na drugiego człowieka,
 • dobrego zorganizowania i inicjatywy w pracy,
 • samodzielności i dyspozycyjności w związku z wyjazdami do Klientów (minimum 2 x w tygodniu).

W zamian oferujemy:

 

 • pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z terminową wypłatą wynagrodzenia,
 • możliwość pracy zdalnej po wprowadzeniu w nowe obowiązki,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (między 7:00 a 9:00),
 • szkolenia wprowadzające, w przypadku pracy w Radomiu przez pierwsze 2-3 miesiące konieczność dojazdów do Zwolenia,
 • perspektywy udziału w innowacyjnych projektach firmy,
 • sposób na zdobycie wiedzy z zakresu badania potrzeb i komunikacji, technik sprzedaży, negocjacji,
 • wynegocjowany kontrakt opisujący ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego (szkolenia), z uwzględnieniem zmian w wynagrodzeniu w perspektywie 3 lat,
 • samochód do celów służbowych, z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych w zależności od wyników w zakresie osiągania wyznaczonych celów.

Administratorem Państwa danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS  0000073225 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 948-22-41-378 oraz REGON: 672764100, z kapitałem zakładowym: 2.865.960,00 PLN wniesiony w całości („Spółka”). W procesie rekrutacji przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie określonym w art. 22 (1) 1 Kodeksu pracy lub podane za zgodą kandydata. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowisko pracy. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy Spółka przetwarza w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (Art.6 ust.1 lit. b RODO). Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu pracy przetwarzane dane osobowe będą obejmować: a) imię (imiona) i nazwisko;b) datę urodzenia;c) dane kontaktowe;d) wykształcenie;e) kwalifikacje zawodowe;f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.Spółka zażąda podania danych osobowych, o których mowa w lit d) – f), gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.Pozostałe dane które Państwo podadzą w przesłanych Spółce dokumentach (np. zainteresowania, wizerunek) Spółka przetwarza na podstawie Państwa dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wysłanie CV w odpowiedzi na ogłoszenie Spółki (Art. 6 ust.1 lit. a RODO). Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jeśli wyrażą Państwo na to zgodę w swojej aplikacji poprzez dopisanie do niej jednoznacznej zgody o treści takiej samej lub podobnej do poniższego oświadczenia: „Zgadzam się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Racławickiej 8/10, 26-600 Radomdanych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat od dnia przedłożenia Spółce zgłoszenia rekrutacyjnego.” Pomimo wyrażenia którejkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, kontaktując się ze Spółką na adres: [email protected]. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osoboweprzetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy, a następnie po zakończeniu rekrutacji przez okres do 2 lat odnośnie osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji. W razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting, dostawcom systemów informatycznych, pracownikom działu HR Spółki oraz kadrze kierowniczej Spółki decydującej o zatrudnieniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, w szczególności poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych osobowych (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę) do innego administratora danychoraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W razie pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]

 

Jak dołączyć do naszego zespołu ?

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy