Ta oferta pracy jest nieaktualna od 147 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. obsługi klienta - rynek niemieckojęzyczny

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 24.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Andrewex Sp. z o.o. jest polską firmą produkcyjno-handlową o międzynarodowym zasięgu. Rozwijamy się już od 30 lat. Naszymi Klientami są zarówno sieci D-I-Y (Ikea, Castorama, Obi) jak i indywidualni Partnerzy. Firma zatrudnia ponad 1000 osób pracujących w 3 fabrykach i biurach handlowych na terenie całej Polski.
   
  Zapraszamy do aplikowania na stanowisko:
  Specjalista ds. obsługi klienta - rynek niemieckojęzyczny
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  • korygowanie błędnych zamówień w oparciu o ustalone zasady współpracy oraz uzgodnienia z klientem; wprowadzanie zmian w systemach informatycznych
  • rozwiązywanie problemów związanych z obsługą zamówień i klientów, odpowiadania na bieżące zapytania klientów.
  • ustalanie terminów realizacji z działem transportu; koordynowanie dostaw z klientami.
  • kontaktowanie się z klientem w ramach bieżącej realizacji zamówień oraz w ramach 11 tygodniowej perspektywy czasowej (ustalanie terminów, korygowanie ilościowe zamówień)
  • bieżące uaktualnianie planów sprzedaży.

  Wymagane umiejętności:

  • wykształcenie minimum średnie;
  • prawo jazdy kategorii B;
  • nienaganna prezencja, komunikatywność łatwość w nawiązywaniu kontaktów, rzetelność, dynamika w działaniu oraz dobra organizacja pracy, samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę;
  • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
  • znajomość pakietu MS Office

  Oferujemy:

  • pracę w oparciu o umowę o pracę
  • wynagrodzenie podstawowe 3900,00 zł – 4900,00 zł brutto + premia kwartalna od wypracowanego zysku firmy
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  Jeśli jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą, prześlij swoje CV klikając w przycisk APLIKUJ
  aplikuj

  Prosimy o zamieszczenie w przesłanych dokumentach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ANDREWEX Sp. z o.o. z siedzibą w Piętno 84, 62-740 Tuliszków, w celu wzięcia udziału w aktualnym procesie rekrutacji. "

  W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie wyrażonej zgody, przed jej wycofaniem.

  Administratorem danych osobowych jest podmiot, dla którego zgoda została wydana w celu wzięcia udziału w bieżącym procesie rekrutacji.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umieszczenia w bazie kandydatów do przyszłej rekrutacji. Informujemy Cię o przysługującym Ci prawie dostępu do Twoich danych i ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

   

  Czynność przetwarzania: Rekrutacja.

  Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

  a)    administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Andrewex Sp. z o.o.     z siedzibą w Piętnie, 62-740 Tuliszków
  Dane kontaktowe: Andrewex Sp. z o.o., Piętno 84, 62-740 Tuliszków,          tel. 0632804100, fax. 0632804141

  b)    Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.

  c)    podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.

  d)    administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

  e)    okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy Pan/Pani* wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.

  f)     przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

  g)    przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

  h)    podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.

  i)     Pana/Pani* dane osobowe nie są profilowane.

  * niepotrzebne skreślić

  bottom