nr ref. SDOK/01/2020

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].

Dane przetwarzamy:

a) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w razie wymaganego przepisami prawa przetwarzania danych szczególnej kategorii - art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,

c) w  celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

d) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celach wskazanych w treści tych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

UWAGA: udostępnienie informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Podobnie, wskazanie osób udzielających referencji to wyraźne działanie oznaczające zgodę na kontakt z nimi.

Informujemy o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt pod adres wskazany powyżej.

W razie chęci udziału w przyszłych rekrutacjach, uprzejmie prosimy o przesłanie dopisku „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym przeze mnie w toku postępowania rekrutacyjnego przez Wydawnictwo C.H.Beck do celów uwzględnienia mojej kandydatury przy przyszłych rekrutacjach, w terminie do roku od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji”,

W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pełną treść klauzuli informacyjnej udostępniamy pod linkiem: https://www.beck.pl/o-nas/kariera.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Wydawnictwo C.H.BECK

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Wydawnictwo C.H.BECKO firmie

Wydawnictwo C.H.BECK

Bonifraterska 17

Warszawa

C.H.Beck jest wiodącym dostawcą kompleksowej informacji prawnej dla kancelarii prawnych, największych firm i urzędów na terenie całej Polski. Naszym Klientom oferujemy klasyczne publikacje książkowe oraz System Informacji Prawnej Legalis – nowoczesne rozwiązanie informatyczne, wspomagające proces stosowania prawa. 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
nr ref. SDOK/01/2020

Lokalizacja: Warszawa Targówek

www.legalis.pl | www.beck.pl

Główne zadania:

 • telefoniczna i mailowa obsługa klientów
 • weryfikacja dokumentacji posprzedażowej
 • rozpatrywanie reklamacji
 • badanie opinii klientów
 • raportowanie efektów pracy

Oczekujemy:

 • min. 2-letniego doświadczenia w obsłudze klientów
 • umiejętności nawiązywania kontaktów przez telefon
 • umiejętności budowania pozytywnych relacji z klientami
 • umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej kultury osobistej
 • miłego głosu, dobrej dykcji oraz nienagannej wymowy
 • pozytywnego nastawienia i otwartości
 • dobrej znajomości MS Word i MS Excel

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • pakiet benefitów m.in. prywatna opieka medyczna, karnet sportowy
 • wsparcie w rozwoju zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - polityka finansowania szkoleń i nauki języków
 • dostęp do produktów C.H.Beck na preferencyjnych warunkach
 • wsparcie merytoryczne oraz niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze w prestiżowej i stabilnej organizacji

Zgłoszenia zawierające życiorys prosimy przesyłać za pomocą przycisku.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

C.H.Beck jest wiodącym dostawcą kompleksowej informacji prawnej dla kancelarii prawnych, największych firm i urzędów na terenie całej Polski. Naszym Klientom oferujemy klasyczne publikacje książkowe oraz System Informacji Prawnej Legalis – nowoczesne rozwiązanie informatyczne, wspomagające proces stosowania prawa. 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTANumer ref.: nr ref. SDOK/01/2020

Lokalizacja: Warszawa Targówek

www.legalis.pl | www.beck.pl

Główne zadania:

 • telefoniczna i mailowa obsługa klientów
 • weryfikacja dokumentacji posprzedażowej
 • rozpatrywanie reklamacji
 • badanie opinii klientów
 • raportowanie efektów pracy

Oczekujemy:

 • min. 2-letniego doświadczenia w obsłudze klientów
 • umiejętności nawiązywania kontaktów przez telefon
 • umiejętności budowania pozytywnych relacji z klientami
 • umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej kultury osobistej
 • miłego głosu, dobrej dykcji oraz nienagannej wymowy
 • pozytywnego nastawienia i otwartości
 • dobrej znajomości MS Word i MS Excel

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • pakiet benefitów m.in. prywatna opieka medyczna, karnet sportowy
 • wsparcie w rozwoju zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - polityka finansowania szkoleń i nauki języków
 • dostęp do produktów C.H.Beck na preferencyjnych warunkach
 • wsparcie merytoryczne oraz niezbędne narzędzia pracy
 • pracę w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze w prestiżowej i stabilnej organizacji

Zgłoszenia zawierające życiorys prosimy przesyłać za pomocą przycisku.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne