INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 RODO*, poniżej przedstawiamy informację związaną z przetwarzaniem przez Schilsner Industry Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych, w związku z aplikacją o pracę:

 1. Administratorem danych osobowych jest Schilsner Industry Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 77, REGON: 020171714, NIP: 8951844799 KRS 0000245108, telefon: 71 35 00 601, e-mail: [email protected]
 2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania na Pana/Pani żądanie czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę/współpracę, w tym weryfikacji i doboru kandydatów do pracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO), oraz udzielonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO), przy czym, w razie wątpliwości, wysłanie aplikacji o pracę lub samego dokumentu CV, w odpowiedzi na nasze ogłoszenie lub adres e-mail Administratora będzie uważane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją.
 3. Dane osobowe będą przekazywane, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanego wyżej celu przetwarzania, pracownikom i współpracownikom Administratora, zobowiązanym co zachowania tajemnicy.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego związanego z danym ogłoszeniem (proces rekrutacyjny uznaje się za zakończony po upływie okresu próbnego, na który została zawarta umowa z wybranym kandydatem, nie krócej niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia pracy lub współpracy przez wybranego kandydata lub jeżeli nie został wybrany żaden kandydat proces rekrutacyjny uznaje się za zakończony po upływie 6 miesięcy od zamieszczenia ostatniego ogłoszenia o pracę lub współpracę w ramach danego procesu) lub przez okres 6 miesięcy od ich przekazania do Administratora, pomimo braku ogłoszenia.
 6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Zgodnie z RODO Przysługuje Panu/Pani również praw do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia (sprostowania) swoich danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, to jest zapoznania się ze złożoną aplikacją, porównanie aplikacji i wyboru kandydata do pracy lub współpracy, jak również podjęcia dalszych działań zmierzających do zawarcia umowy z wybranym kandydatem. W przypadku odmowy podania danych Administrator nie uwzględni złożonej aplikacji w procesie rekrutacji.
 9. Administrator nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Schilsner Industry Group Sp. z o.o.

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Schilsner Industry Group Sp. z o.o.O firmie

Schilsner Industry Group Sp. z o.o.

Bierutowska 77

Wrocław

Jesteśmy liderem branży meblowej w produkcji komponentów płyt meblowych. Naszą specjalnością jest produkcja obrzeży meblowych, przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanego technologicznie parku maszynowego w Europie. Skupiamy ludzi z wielu branż, których cechuje otwartość i zaangażowanie. Wspieramy pracowników w ich rozwoju, bo to stanowi o naszej sile.
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Wrocław

Opis stanowiska

 • Utrzymywanie i rozwój relacji z kontrahentami – profesjonalna obsługa klienta,
 • Przyjmowanie i realizacja zamówień,
 • Przygotowywanie dokumentacji handlowej,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów handlowych,
 • Ścisła współpraca z handlowcami,
 • Monitoring płatności,
 • Współpraca z innymi działami w celu utrzymania najwyższej jakości obsługi klienta,
 • Udział w projektach handlowych ( dni otwarte, targi ).

Oczekiwania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność budowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z klientami,
 • Pozytywna energia i motywacja do pracy,
 • Praktyczna znajomość pakietu Ms Office,
 • znajomość programu SAP oraz pracy z platformą B2B będzie atutem.

Oferta

 • Stabilne zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie,
 • Wynagrodzenie podstawowe + premia,
 • Prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe,
 • Szkolenia wdrożeniowe,
 • Możliwość rozwoju w nowoczesnej organizacji,


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Proszę wysłać CV dodająć formułkę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracy dla potrzeb aktualnego lub przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Schilsner Industry Group Sp. z o.o.”
Jesteśmy liderem branży meblowej w produkcji komponentów płyt meblowych. Naszą specjalnością jest produkcja obrzeży meblowych, przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanego technologicznie parku maszynowego w Europie. Skupiamy ludzi z wielu branż, których cechuje otwartość i zaangażowanie. Wspieramy pracowników w ich rozwoju, bo to stanowi o naszej sile.
Specjalista ds. Obsługi Klienta

Opis stanowiska

 • Utrzymywanie i rozwój relacji z kontrahentami – profesjonalna obsługa klienta,
 • Przyjmowanie i realizacja zamówień,
 • Przygotowywanie dokumentacji handlowej,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów handlowych,
 • Ścisła współpraca z handlowcami,
 • Monitoring płatności,
 • Współpraca z innymi działami w celu utrzymania najwyższej jakości obsługi klienta,
 • Udział w projektach handlowych ( dni otwarte, targi ).

Oczekiwania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność budowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z klientami,
 • Pozytywna energia i motywacja do pracy,
 • Praktyczna znajomość pakietu Ms Office,
 • znajomość programu SAP oraz pracy z platformą B2B będzie atutem.

Oferta

 • Stabilne zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie,
 • Wynagrodzenie podstawowe + premia,
 • Prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe,
 • Szkolenia wdrożeniowe,
 • Możliwość rozwoju w nowoczesnej organizacji,


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Proszę wysłać CV dodająć formułkę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracy dla potrzeb aktualnego lub przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Schilsner Industry Group Sp. z o.o.”

Ogłoszenie archiwalne