Oferta pracy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów: „Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ordipol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Lejzą możliwy jest poprzez adres skrzynki elektronicznej [email protected] .
Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
 • zgody kandydata- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • konieczności podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • obowiązku prawnego o charakterze powszechnie obowiązującym- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora, przez który należy rozumieć konieczność weryfikacji dodatkowych umiejętności wymaganych na stanowisku – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych). W uzasadnionych przypadkach możliwości wniesienia potencjalnych roszczeń przez kandydata administrator będzie przechowywał dane osobowe kandydatów do czasu przedawnienia się roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom danych następujących kategorii: podmioty wspierające z zakresu usług IT w tym portale rekrutacyjne. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.” Nie podanie danych osobowych w CV określonych w art. 221. § 1 Kodeksu Pracy będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Orsay

Specjalista ds. Obsługi Klienta (z językiem węgierskim)

OrsayO firmie

Orsay

Logistyczna 1

Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski)

SPECJALISTA
DS. OBSŁUGI KLIENTA
(Z JĘZYKIEM WĘGIERSKIM)

Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie, Wrocław

Jesteśmy międzynarodową firmą odzieżową, która od 40 lat prężnie działa na rynku europejskim. Posiadamy ponad 640 sklepów w 27 krajach, w tym 160 w Polsce. Naszą pasją jest kobieca moda, a inspiracją nasza Klientka, dlatego każdego dnia staramy się spełniać jej marzenia o byciu wyjątkową.

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Kontakt telefoniczny i mailowy w języku węgierskim z klientami ORSAY
 • Koordynowanie działań związanych z programem lojalnościowym na rynku węgierskim
 • Bieżące wsparcie działu Customer Service

DOŁĄCZ DO NAS, JEŚLI:

 • Posługujesz się językiem węgierskim w stopniu bardzo dobrym
 • Jesteś osobą komunikatywną, otwartą i zaangażowaną
 • Posiadasz wysoką kulturę osobistą

OFERUJEMY

 • Pracę w międzynarodowym środowisku (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę)
 • Wiele możliwości indywidualnego rozwoju (szkolenia)
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. karta rabatowa na zakupy w naszej sieci, dofinansowanie do obiadów i karnetów sportowych, ubezpieczenie zdrowotne, prywatna opieka medyczna)
Prosimy również o dołączenie do CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ordipol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb procesu rekrutacji.” oraz w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowisko: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ordipol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie, Wrocław

Jesteśmy międzynarodową firmą odzieżową, która od 40 lat prężnie działa na rynku europejskim. Posiadamy ponad 640 sklepów w 27 krajach, w tym 160 w Polsce. Naszą pasją jest kobieca moda, a inspiracją nasza Klientka, dlatego każdego dnia staramy się spełniać jej marzenia o byciu wyjątkową.

SPECJALISTA
DS. OBSŁUGI KLIENTA
(Z JĘZYKIEM WĘGIERSKIM)

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Kontakt telefoniczny i mailowy w języku węgierskim z klientami ORSAY
 • Koordynowanie działań związanych z programem lojalnościowym na rynku węgierskim
 • Bieżące wsparcie działu Customer Service

DOŁĄCZ DO NAS, JEŚLI:

 • Posługujesz się językiem węgierskim w stopniu bardzo dobrym
 • Jesteś osobą komunikatywną, otwartą i zaangażowaną
 • Posiadasz wysoką kulturę osobistą

OFERUJEMY

 • Pracę w międzynarodowym środowisku (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę)
 • Wiele możliwości indywidualnego rozwoju (szkolenia)
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. karta rabatowa na zakupy w naszej sieci, dofinansowanie do obiadów i karnetów sportowych, ubezpieczenie zdrowotne, prywatna opieka medyczna)
Prosimy również o dołączenie do CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ordipol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb procesu rekrutacji.” oraz w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowisko: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ordipol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Ogłoszenie archiwalne