Oferta pracy

Specjalista ds. obsługi organów statutowych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWO firmie

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Henryka Raabego 13

Warszawa

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” działające na rynku ubezpieczeń od 1992 roku,
poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi organów statutowych

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • protokołowanie posiedzeń organów statutowych
 • przygotowywanie projektów decyzji organów statutowych (uchwał, zarządzeń, poleceń służbowych) oraz projektów pełnomocnictw
 • administrowanie dokumentacją korporacyjną
 • udział w opracowywaniu projektów regulacji wewnętrznych (weryfikacja projektów opracowanych przez inne jednostki organizacyjne oraz opracowywanie projektów w obszarze związanym z obsługą organów statutowych)
 • aktualizacja skorowidza regulacji wewnętrznych
 • sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności i monitorowanie działań sprawozdawczych jednostek organizacyjnych w ramach systemu raportowania

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • doświadczenie w obsłudze formalnej i prawnej organów statutowych spółek
 • znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
 • kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • znajomość pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy i komunikatywność

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w zakładzie ubezpieczeń

Wybranemu kandydatowi oferujemy stabilną pracę i możliwość rozwoju i pracy w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku, pakiet motywacyjny, w tym prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. obsługi organów statutowych”
 
Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:
„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Obowiązek informacyjny:
 
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie Państwa zgody;
d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;
e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy