Oferta pracy

Specjalista ds. obsługi płatności i rachunków bankowych

CERSANIT S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

CERSANIT S.A.

aleja Solidarności 36

Kielce

Cersanit S. A. poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi płatności
i rachunków bankowych

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Obsługa operacji płatniczych zgodnie z polityką wewnętrzną oraz raportowanie w tym zakresie.
 • Bieżąca współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunków.
 • Sporządzanie prognoz wpływów i wydatków.
 • Obsługa transakcji wymiany walut, lokat terminowych i innych transakcji skarbowych.
 • Archiwizacja dokumentacji bankowej.

Szukamy Ciebie jeżeli:

 • Zdobyłaś/eś min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Posiadasz wykształcenie wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub pokrewnych.
 • Porozumiewasz się w języku angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
 • Znasz MS Office w stopniu średniozaawansowanym, zwłaszcza MS Excel.
 • Wyróżniają Cię wysokie zdolności analityczne.
 • Znasz aplikacje bankowości elektronicznej.

W zamian oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w jednej z wiodących firm na rynku międzynarodowym.
 • Wsparcie zespołu na każdym etapie wdrożenia, jak i po nim.
 • Dużą samodzielność w działaniu.
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy.
 • Atrakcyjny system premiowy oparty o cele.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180  kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy