Ta oferta pracy jest nieaktualna od 182 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. obsługi prawnej

 • Gdynia, pomorskie
 • Specjalista
 • 21.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKO Bank Hipoteczny S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
  SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PRAWNEJ
  Biuro Zgodności, Bezpieczeństwa i Obsługi Prawnej
  (umowa na zastępstwo)
  Miejsce pracy: Gdynia
  Nr ref. 1055/2018

  Główne zadania:

  • obsługa prawna organów i komórek organizacyjnych Banku w zakresie związanym z działalnością Banku, w tym oferowaniem kredytów hipotecznych, nabywaniem wierzytelności oraz emisją instrumentów finansowych
  • wsparcie prawne w zakresie postępowań sądowych (w szczególności wieczystoksięgowych)
  • bieżący monitoring w zakresie zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz regulacjach nadzorczych, określających zasady działalności Banku

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego prawniczego,
  • co najmniej rozpoczętej aplikacji radcowskiej,
  • znajomości przepisów prawa i regulacji nadzorczych z zakresu działalności Banku (m.in. ustawa Prawo bankowe, ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, kodeks spółek handlowych, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o obligacjach)
  • znajomości przepisów kodeksu postępowania cywilnego (w szczególności w zakresie postępowania wieczystoksięgowego),
  • znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją anglojęzyczną,  
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej banku lub innej instytucji finansowej oraz udział w projektach i praktyczna znajomość przebiegu procesów w bankach.

  Oferujemy:

  • umowę na zastępstwo,
  • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny,
  • konkurencyjne wynagrodzenie, prywatną opiekę zdrowotną i system szkoleń.

  Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy wysyłać za pomocą przycisku Aplikuj Teraz, z dopiskiem w temacie wiadomości „nr ref.: 1055/2018".

  W nadsyłanych dokumentach, cv i liście motywacyjnym, prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez PKO Bank Hipoteczny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.”
   
  W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Gdyni, adres: ul. Jerzego Waszyngtona 17, 81-342 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  nr KRS 0000528469; NIP: 204-000-45-48; REGON: 222181030; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony)
  1 200 000 000 PLN, zwana dalej „Bankiem”. Numer telefonu: +48 58 662 92 40 (sekretariat), adres e-mail: [email protected]

  1. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: [email protected] Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

  1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

  1. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  1. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1)   prawo dostępu do danych osobowych,

  2)   prawo do sprostowania danych osobowych,

  3)   prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  4)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5)   prawo do przenoszenia danych,

  6)   prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  7)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  1. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.