Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. obsługi projektów badawczych

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Adolfa Pawińskiego 5A

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

Do głównych zadań kandydata należeć będzie:

1. pomoc pracownikom naukowym w pozyskiwaniu środków na badania (weryfikowanie wniosków od strony formalnej i finansowej);

2. bieżąca obsługa administracyjna projektów badawczych (koordynowanie obiegu dokumentów, bieżąca weryfikacja kwalifikowalności wydatków w ramach projektu, opisywanie dokumentów potwierdzających zakup i dokonanie płatności, monitorowanie postępu prac przez cały czas trwania fazy realizacji projektu);

3. kontakty z kierownikami i wykonawcami projektów oraz instytucjami finansującymi (NCN, NCBiR, MEiN, FNP, UE, etc.);

4. opracowywanie raportów od strony finansowej i weryfikacja poprawności raportów od strony formalnej;

5. Współpraca z działami IBB PAN w zakresie obsługi projektów badawczych.

Dodatkowe zadania, których przydział będzie zależał od umiejętności kandydata:

1. Obsługa administracyjna spraw wskazanych przez kierownika działu;

2. Prowadzenie stałego monitoringu i działalność informacyjna w zakresie możliwości pozyskiwania środków na projekty badawcze;

3. Sporządzanie raportów z działalności naukowej na potrzeby zewnętrzne (m.in. dla GUS, MEiN) oraz wewnętrzne;

4. Aktualizacja danych w systemach informatycznych takich jak: Baza Wiedzy i POLON oraz wsparcie w tym obszarze innych użytkowników.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe o profilu zarządzanie, finanse, nauki społeczne, studia europejskie, prawo lub pokrewne lub pokrewnym.

 • Otwartość, chęć rozwiązywania spraw zgłaszanych przez inne osoby. Umiejętność współpracy, w tym w środowisku cudzoziemców.

 • Umiejętność prowadzenia kilku spraw jednocześnie.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne rozumienie regulaminów konkursów europejskich i międzynarodowych, przygotowywanie tekstów oraz komunikację.

 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

 • Zaangażowanie, dokładność, samodzielność. Przywiązywanie uwagi do szczegółów.

 • Znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 • Poszukujemy osoby aktywnej, umiejącej procedować kilka spraw jednocześnie, która potrafi połączyć rzetelną obsługę dokumentacji i dobry kontakt z interesantami, a jednocześnie posiada umiejętność przygotowania tekstu poprawnego pod względem stylistycznym i edycyjnym.

Mile widziane

 • Doświadczenia w prowadzeniu, zarządzaniu projektami B+R oraz w rozliczaniu budżetów projektów.

 • Znajomości zasad finansowania projektów B+R z NCN, NCBR, MEiN, FNP, biura KE, etc..

 • Doświadczenie zdobyte w pracy w sekcji administracyjnej instytucji prowadzącej badania naukowe lub dystrybuującej fundusze na badania.

To oferujemy

 • Przyjazne i stymulujące środowisko pracy.

 • Pracę łączącą zadania rutynowe i oryginalne.

 • Szkolenie wstępne, wprowadzające do realizacji zadań.

 • Zatrudnienie w jednej z najlepszych polskich instytucji prowadzących badania z biologii i chemii.

 • Możliwość dodatkowych szkoleń.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie nauki języków

 • opieka stomatologiczna

 • dyżury lekarza w biurze

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. obsługi projektów badawczych.

Przewiń do profilu firmy

Rekrutacja

Rekrutacja odbędzie się dwuetapowo: 1) ocena kandydatów na podstawie złożonych

dokumentów, 2) rozmowa z komisją. Po pierwszym etapie wybrani kandydaci mogą zostać

poproszeni o rozwiązanie zadań jako element selekcji kandydatów do drugiego etapu.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Zgłoszenie i ewentualne pytania należy kierować na adres [email protected] Termin

przyjmowania zgłoszeń: 12:00 (CET), 12 listopada 2021 r. W tytule wiadomości proszę podać:

IBB PAN - specjalista.

Przewidywany termin spotkania rekrutacyjnego: 22-25 listopada 2021 r. Spotkanie odbędzie

się w trybie on-line, za pomocą platformy ZOOM. Odnośnik do spotkania zostanie

udostępniony kandydatom zaproszonym na rozmowę.

Zgłoszenie należy przesłać jako jeden plik formatu pdf (nazwa wg schematu:

Nazwisko_Imię_CV), który musi zawierać:

1. Życiorys

2. Kopię elektroniczną (skan, zdjęcie) dyplomu ukończenia wyższej uczelni

3. Podpisaną Klauzulę Informacyjną (skan)

W CV zalecamy zawarcie informacji, które wskazywałyby na spełnienie kryteriów

„wymaganych” i tych stanowiących dodatkowy atut.

W przypadku chęci załączenia listu referencyjnego, listu motywacyjnego lub innych

podobnych informacji prosimy połączyć je z plikiem pdf zawierającym CV – można przesłać

tylko jeden plik pdf: Nazwisko_Imię_CV.