Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. obsługi projektów naukowych (obszar Regulatory)

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCHO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 11 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.

Specjalista ds. obsługi projektów naukowych (obszar Regulatory)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w procesach związanych z tworzeniem dokumentacji konkursowej, rozpatrywaniem protestów od wyników konkursu, ustalaniem wyników konkursów, zawieraniem umów z beneficjentami projektów realizowanych przez Wydział Finansowania Projektów, udzielaniem informacji dot. konkursów, opracowywaniem wzorów dokumentów, śledzeniem zmian dot. obszaru Regulatory.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji konkursowej w ramach prowadzonych konkursów przez Wydział Finansowania Projektów;
 • Udział w bieżącej obsłudze konkursów ogłaszanych przez Agencję;
 • Prowadzenie dokumentacji administracyjnej konkursów;
 • Udział w procesach formalnej weryfikacji wniosków aplikacyjnych;
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków;
 • Udział w rozpatrywaniu protestów od wyników konkursów;
 • Wsparcie przy opracowywaniu list rankingowych;
 • Wsparcie przy zawieraniu umów o dofinansowanie;
 • Opracowywanie wzorów dokumentów na potrzeby prowadzonych zadań Wydziału Finansowania Projektów;
 • Śledzenie zmian regulacyjnych polskich i międzynarodowych;
 • Współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym udział w doborze ekspertów, nawiązywanie współpracy, powierzanie/odbiór prac, wydawanie opinii merytorycznych, etc.);
 • Prowadzenie szkoleń dla potencjalnych realizatorów projektów;
 • Udział w tworzeniu planu działalności Agencji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: farmaceutyczne,  biotechnologiczne, zdrowie publiczne);
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie badań klinicznych lub oceny technologii medycznych i taryfikacji lub w pracy w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • Znajomość zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną;
 • Znajomość prawa farmaceutycznego/ustawy o wyrobach medycznych;
 • Kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju;
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Znajomość zagadnień rejestracyjnych badań klinicznych;
 • Znajomość zasad Health Technology Assesment (HTA) oraz Evidence Based Medicine (EBM);
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych;
 • Znajomość tematyki związanej z udzielaniem pomocy publicznej;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

Wysokie umiejętności analityczne.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy - blisko stacji metro Świętokrzyska.

W przypadku osób o wyższych kwalifikacjach niż wymagane w ogłoszeniu istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu wraz z oświadczeniem o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do dnia 31 maja 2021 r. 

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: https://www.abm.gov.pl/ - zakładka praca.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/praca/nabory-w-toku/916,p-o-Prezes-Agencji-Badan-Medycznych-oglasza-nabor-na-stanowisko-SpecjalistaStars.html

Ogłoszenie archiwalne