Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. obsługi projektów naukowych

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCHO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 11 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.

Specjalista ds. obsługi projektów naukowych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w procesach związanych z tworzeniem dokumentacji konkursowej, rozpatrywaniem protestów od wyników konkursu, ustalaniem wyników konkursów, zawieraniem umów z beneficjentami projektów realizowanych przez Wydział Finansowania Projektów, udzielaniem informacji dot. konkursów, współpracą z ekspertami zewnętrznymi.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji konkursowej w ramach prowadzonych konkursów przez Wydział Nauki i Finansowania Projektów;
 • Udział w bieżącej obsłudze konkursów ogłaszanych przez Agencję;
 • Prowadzenie dokumentacji administracyjnej konkursów;
 • Udział w procesach formalnej weryfikacji wniosków aplikacyjnych;
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków;
 • Udział w rozpatrywaniu protestów od wyników konkursów;
 • Wsparcie przy opracowywaniu list rankingowych;
 • Wsparcie przy zawieraniu umów o dofinansowanie;
 • Czynności związane z prowadzeniem bazy ekspertów zewnętrznych Agencji, w tym opieka nad procesem zawierania umów ramowych;
 • Współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym udział w doborze ekspertów, nawiązywanie współpracy, powierzanie/odbiór prac, wydawanie opinii merytorycznych, etc.);
 • Czynności związane z rozliczeniem finansowym ekspertów, z którymi współpracuje Wydział Finansowania Projektów zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: finanse, rachunkowość, zarządzanie);
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe  w czynnościach związanych z przygotowaniem dokumentacji konkursowej, oceną wniosków o dofinansowanie, realizacją programów finansowanych ze środków krajowych i/lub zagranicznych;
 • Doświadczenie w  realizacji programów finansowanych ze środków krajowych i/lub zagranicznych;
 • Znajomość ustawy o rachunkowości;
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz skrupulatność.
 • Kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju;
 • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole;
 • Wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Znajomość przepisów o finansach publicznych;
 • Znajomość tematyki związanej z udzielaniem pomocy publicznej;
 • Znajomość Prawa zamówień publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość zagadnień związanych z badaniami klinicznymi.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

W przypadku osób o wyższych kwalifikacjach niż wymagane istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanego życiorysu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: https://www.abm.gov.pl/  - zakładka praca.

Szczegółowe informacje nt. ogłoszenia oraz zasad aplikowania dostępne na stronie: https://abm.gov.pl/pl/praca/nabory-w-toku/917,po-Prezes-Agencji-Badan-Medycznych-oglasza-nabor-na-stanowisko-SpecjalistaStarsz.html

Ogłoszenie archiwalne