Oferta pracy

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. obsługi projektów naukowych

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCHO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 3 dni
  do: 24 cze 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.

Specjalista ds. obsługi projektów naukowych

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za monitorowanie realizacji projektów naukowo-badawczych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • monitorowanie terminowości składania raportów przez realizatorów projektów finansowanych przez ABM, w tym w szczególności udział w weryfikowaniu postępów merytorycznych projektów (współpraca z ekspertami);
 • przekazywanie środków finansowych na rzecz realizatorów projektów oraz monitorowanie przepływów finansowych w ramach poszczególnych projektów, w tym rozliczanie zaliczek;
 • identyfikowanie oraz klasyfikowanie nieprawidłowości wykrytych podczas weryfikacji raportów z realizacji projektów oraz innych zadań, w tym zadań własnych realizowanych przez ABM;
 • udział w procesie weryfikacji projektów, umów o dofinansowanie, kontroli projektów oraz ewaluacji;
 • gromadzenie informacji o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych Agencji Badań Medycznych;
 • prowadzenie szkoleń dla potencjalnych realizatorów i beneficjentów projektów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w monitorowaniu lub realizacji programów i projektów badawczych z obszaru ochrony zdrowia;
 • wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 • znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • znajomość tematyki związanej z udzielaniem pomocy publicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysokie umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną;
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne;
 • znajomość zagadnień rejestracyjnych badań klinicznych;
 • znajomość przepisów o finansach publicznych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy;
 • kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 15 czerwca br. na adres e-mail: [email protected]

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/praca/nabory-w-toku/947,po-Prezesa-Agencji-Badan-Medycznych-oglasza-nabor-na-stanowisko-specjalistastars.html

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się online.


Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.

Specjalista ds. obsługi projektów naukowych

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za monitorowanie realizacji projektów naukowo-badawczych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • monitorowanie terminowości składania raportów przez realizatorów projektów finansowanych przez ABM, w tym w szczególności udział w weryfikowaniu postępów merytorycznych projektów (współpraca z ekspertami);
 • przekazywanie środków finansowych na rzecz realizatorów projektów oraz monitorowanie przepływów finansowych w ramach poszczególnych projektów, w tym rozliczanie zaliczek;
 • identyfikowanie oraz klasyfikowanie nieprawidłowości wykrytych podczas weryfikacji raportów z realizacji projektów oraz innych zadań, w tym zadań własnych realizowanych przez ABM;
 • udział w procesie weryfikacji projektów, umów o dofinansowanie, kontroli projektów oraz ewaluacji;
 • gromadzenie informacji o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych Agencji Badań Medycznych;
 • prowadzenie szkoleń dla potencjalnych realizatorów i beneficjentów projektów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w monitorowaniu lub realizacji programów i projektów badawczych z obszaru ochrony zdrowia;
 • wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 • znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • znajomość tematyki związanej z udzielaniem pomocy publicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysokie umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną;
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne;
 • znajomość zagadnień rejestracyjnych badań klinicznych;
 • znajomość przepisów o finansach publicznych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy;
 • kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy;
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 15 czerwca br. na adres e-mail: [email protected]

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/praca/nabory-w-toku/947,po-Prezesa-Agencji-Badan-Medycznych-oglasza-nabor-na-stanowisko-specjalistastars.html

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się online.

Ogłoszenie archiwalne