Oferta pracy

Specjalista ds. Obsługi Sekretariatu

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYO firmie

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Marii Skłodowskiej-Curie 3a

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • organizacja pracy biura Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM),

 • reprezentowanie Przewodniczącego KRAUM – JM Rektora GUMed w zakresie komunikacji z Rektorami Uczelni Medycznych, przedstawicielami Ministerstw, NFZ i innych podmiotów zewnętrznych,

 • formalne procedowanie Uchwał KRAUM, obiegu dokumentów, dbałość o prawidłową komunikację z interesariuszami KRAUM,

 • organizowanie oraz obsługiwanie posiedzeń, w tym: uzgadnianie terminów, zapewnienie wsparcia służb informatycznych, przygotowanie i rozsyłanie zaproszeń, list obecności, list do głosowań, uczestnictwo w posiedzeniach i protokołowanie spotkań, procedowanie spraw podjętych w trakcie posiedzenia,

 • wsparcie sekretariatu JM Rektora w ramach organizacji codziennych prac biurowych.

Nasze wymagania

 • wykształcenia wyższego (preferowane z zakresu prawa, administracji, zarządzania, czy ekonomii),

 • co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą administracyjną władz uczelni, zarządów spółek ,

 • bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office i narzędzi pracy biurowej,

 • wysokich umiejętności analizy informacji słownych oraz tworzenia i redagowania tekstów,

 • doskonałych umiejętności: planowania, zarządzania czasem, priorytetyzacji zadań oraz pracy pod presją czasu,

 • wysokich standardów w zakresie kultury i metod pracy biurowej,

 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2.

To oferujemy

 • umowę o pracę,

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

 • bezpośrednią współpracę z JM Rektorem GUMed,

 • benefity pozapłacowe.

ZASADY APLIKOWANIA:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku APLIKUJ,

 • termin nadsyłania aplikacji to 7.03.2021 r.,

 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,

 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.