Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. obsługi systemów w Dziale Kształcenia

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

  • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular)
  • praca stacjonarna
  • Praca od zaraz

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Warszawska 24

Stare Miasto

Kraków

Twój zakres obowiązków

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników modułów systemu komputerowego wspomagania zarządzania PK: HMS/dsys, jHMS/dsys, eHMS/syla, eHMS/pens, jHMS/roza oraz eHMS/irka dotyczących ich funkcjonowania, analiza zgłoszeń.

b) Zgłaszanie do Działu Informatyzacji PK lub do dostawcy oprogramowania potrzeb nowych rozwiązań w systemie komputerowego wspomagania zarządzania PK w zakresie rekrutacji na studia, kształcenia, kierunków i programów studiów, rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych oraz rozkładu zajęć dydaktycznych. Monitorowanie i akceptacja stanu realizacji zgłoszeń.

c) Konfigurowanie modułów systemu komputerowego wspomagania zarządzania PK w zakresie rekrutacji na studia, kształcenia, kierunków i programów studiów rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych oraz rozkładu zajęć dydaktycznych. Uzupełnianie baz danych, wprowadzanie szablonów i wzorów dokumentów.

d) Testowanie funkcjonalności ww. modułów systemu informatycznego.

e) Wprowadzanie informacji do serwisów internetowych PK obsługiwanych przez Dział Kształcenia związanych z rekrutacją na studia, kierunkami i programami studiów, rozliczaniem pensum dydaktycznego i rozkładem zajęć dydaktycznych.

f) Udział w opracowywaniu zasad i procedur przekazywania danych do modułów Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

g) Obsługa techniczno-informatyczna Działu Kształcenia.

h) Wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających z zakresu zadań Działu Kształcenia, zleconych przez kierownika, dotyczących zagadnień wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Nasze wymagania

2. Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie: średnie lub wyższe;

b) staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy):

- dla stanowiska specjalisty:

• wykształcenie średnie: 8 lat;

• wykształcenie wyższe: 3 lata;

- dla stanowiska samodzielnego referenta:

• wykształcenie średnie: 4 lata;

• wykształcenie wyższe: niewymagany;

- dla stanowiska referenta: niewymagany;

c) doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku:

- dla stanowiska specjalisty:

• wykształcenie średnie: 4 lata;

• wykształcenie wyższe: 2 lata;

- dla stanowiska samodzielnego referenta: niewymagane;

- dla stanowiska referenta: niewymagane;

d) znajomość języków obcych: co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego;

e) niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:

- znajomość zasad funkcjonowania systemów bazodanowych pozwalająca na:

• prowadzenie analizy potrzeb użytkowników dotyczących funkcjonalności systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią w obszarze rekrutacji na studia, kształcenia, kierunków i programów studiów, rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych oraz rozkładu zajęć dydaktycznych,

• przygotowywanie zgłoszeń do dostawcy systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią dotyczących rozbudowy i modyfikacji systemu,

• konfigurowanie modułów systemu informatycznego na PK, uzupełnianie baz danych, wprowadzanie wzorów i szablonów dokumentów, testowanie funkcjonowania modułów;

- umiejętność zarządzania treścią strony internetowej (system WordPress);

- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

3. Dodatkowe wymagania:

a) umiejętność analitycznego myślenia, jasnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;

b) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

c) odpowiedzialność, systematyczność i dobra organizacja pracy;

d) umiejętność samodzielnego, rzetelnego, sprawnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków;

e) znajomość obsługi urządzeń biurowych.

4. Wymagane dokumenty:

- szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

- list motywacyjny;

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected] w terminie do 14 października 2022 r.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko referenta/samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Kształcenia.

W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: konkurs na stanowisko referenta/samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Kształcenia.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 7 – 25 listopada 2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.