Ta oferta pracy jest nieaktualna od 104 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Obsługi Umów

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy spółką z Grupy Kapitałowej PGE, jednej z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmującą się sprzedażą energii elektrycznej.
  Stworzyliśmy markę Lumi by dzielić się dobrą energią. Prosta oferta, niskie ceny, szybka obsługa i bezpieczeństwo gwarantowane przez PGE. Takie właśnie jest Lumi. Ale to nie wszystko bo Lumi to ludzie. Jesteśmy zespołem pełnym pozytywnej energii i otwartym na nowe wyzwania. Dołącz do nas ponieważ szukamy osoby, która obejmie stanowisko:
  Specjalista ds. Obsługi Umów
  Miejsce pracy: Warszawa
  Numer referencyjny: GKPGE/CEN/9/2018
  Opis stanowiska:
  • Weryfikowanie umów kompleksowych i dokumentacji formalno-prawnej,
  • Realizacja procesu zmiany sprzedawcy,
  • Wsparcie Agentów Sprzedaży w procesie zawierania umów z Klientami,
  • Znajomość obsługi Platform Wymiany Informacji,
  • Ścisła współpraca z innymi działami w ramach realizacji procesów związanych z obsługą Klienta.

  Wymagania:

  • Konieczna znajomość zagadnień wymienionych w opisie stanowiska,
  • Wykształcenie wyższe, preferowane o profilu ekonomicznym lub technicznym,
  • Praktyczna znajomość funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej,
  • Praktyczna znajomości procesów sprzedażowych w zakresie energii elektrycznej na rynku detalicznym,
  • Znajomość pakietu MS Office,
  • Bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
  • Pro klienckie podejście i dbałość o wizerunek firmy,
  • Komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi
  Dodatkowym atutem będzie:
  • Doświadczenie w branży energetycznej.
  Oferujemy:
  • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
  • Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
  • Prywatną opiekę medyczną,
  • Możliwość rozwoju zawodowego.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.
  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Centrum Sp. z o.o. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

   

   

  Prosimy o zamieszczenie w treści CV następujących zgód:

   Oświadczam, że przekazywane przeze mnie CV i/lub list motywacyjny zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22¹ Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez PGE Centrum Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.

   Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Centrum Sp. z o.o., w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PGE Centrum Sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

   

  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.