Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. obsługi wideokonferencji

 • Warszawa, Kajetany (pow. pruszkowski), mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-01-21

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) – wiodący w Polsce instytut badawczy (kategoria A) oraz wysoko wyspecjalizowany szpital zapewniający kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania, w związku z realizacją projektów badawczo-rozwojowych, poszukuje pracownika na stanowisko:

  Specjalista ds. obsługi wideokonferencji

  Miejsce pracy: Warszawa (okolice), Kajetany (pow. pruszkowski)
  Poszukujemy osoby do wsparcia przy obsłudze nowoczesnych systemów wideokonferencyjnych i audio-wizualnych.

  Wymagania

  • Minimum 2 letnie doświadczenie w obsłudze systemów wideokonferencyjnych opartych o kodek H.323, ze szczególnym uwzględnieniem systemu opartego o infrastrukturę Polycom
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w j. angielskim
  • Prawo jazdy kategoria B
  • J. angielski na poziomie komunikatywnym
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w oparciu o Windowsa na poziomie zaawansowanego użytkownika
  • Znajomość podstaw z obsługi Linuxa i wydawania komend za pomocą terminali tekstowych typu MS DOS
  • Znajomość zagadnień sieciowych (umiejętność diagnozy urządzeń sieciowych, itp.)
  • Bardzo dobra znajomość programu PowerPoint i pozostałych programów z pakietu MS Office (Word, Excell) pozwalających na swobodne posługiwanie się nimi
  • Znajomość popularnych kodeków audio-video
  • Znajomość obsługi urządzeń opartych na technologii Crestron
  • Doświadczenie w pracy z rozbudowanymi systemami audio-wizualnymi
  • Znajomość technologii VoIP i SIP

  Mile widziane

  • Znajomość obsługi mikserów wizyjnych, konsol dźwiękowych i oświetleniowych
  • Znajomość obsługi systemów centrali telefonicznych opartych o Linux (w szczególności Asterisk)
  • Znajomość HTML i CSS
  • Obsługa systemów CMS
  • Znajomość podstaw elektroniki
  • Doświadczenie w obsłudze oraz drobnych napraw serwisowych sprzętu multimedialnego (np. wymiana lamp w projektorach, monitory, nagłośnienie, konfiguracja)
  • Wiedza z zakresu obsługi telefonii bezprzewodowej opartej na architekturze DECT

  Zakres obowiązków:

  • Reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników.
  • Obsługa konferencji organizowanych w siedzibie firmy, a także poza nią.
  • Wsparcie użytkowników systemów wideokonferencyjnych
  • Uczestniczenia w procesach modernizacji systemów i urządzeń obsługiwanych systemów.
  • Przygotowywanie specyfikacji niezbędnych narzędzi do pracy.

  Wymagane dokumenty

  • CV i list motywacyjny
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
   w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10; 02-042 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”, zawierającego nazwisko i imię kandydata oraz datę i podpis.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów za pomocą przycisku aplikuj lub kontakt telefoniczny w godzinach 8-16.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
   • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa;
   • e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.10.2019 r.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.