Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Kredyt Inkaso S.A.

Kredyt Inkaso S.A.

Domaniewska 39

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Informowanie Administratora, podmiotów przetwarzających działających w imieniu Administratora oraz zlecających przetwarzanie Administratorowi (Podmiot przetwarzający) oraz pracowników Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz doradzanie im, w tym:

 • Informowanie o kwestiach bieżących – reagowanie na problemy i dokumentowanie tych faktów,

 • Szkolenie personelu – dokumentowanie szkoleń/ indywidualne zaznajamiania z zasadami ochrony danych osobowych i obowiązkami z tego zakresu,

 • Opracowywanie materiałów informacyjnych;

 • Tworzenie dokumentacji i propozycji zmian do dokumentacji mającej związek z danymi osobowymi;

 • Opracowywanie i opiniowanie treści zgód, klauzul i innych wzorów związanych z danymi osobowymi;

 • Opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 • Prowadzenie rejestru czynności oraz rejestru kategorii czynności;

 • Czynny udział w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia naruszenia albo innego zdarzenia związanego z danymi osobowymi oraz bezpieczeństwem informacji;

 • Czynny udział przy realizacji praw osób (m.in. dostęp do danych, sprostowanie, usuwanie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych, sprzeciw, zautomatyzowane podejmowanie decyzji), wykonywanie innych obowiązków nałożonych przepisami wewnętrznymi Administratora, RODO, innymi przepisami Unii lub państw członkowskich o ochronie danych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe;

 • Znajomość na ponadprzeciętnym poziomie zagadnień z wiązanych z ochroną danych osobowych, w szczególności przepisów RODO jak również wytycznych, zaleceń i decyzji UODO;

 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań, zaangażowanie i odpowiedzialność;

 • Determinacja w osiąganiu celów oraz proaktywna postawa;

 • Umiejętności analitycznego myślenia oraz dobrej organizacji pracy własnej;

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • Możliwość rozwoju zawodowego;

 • Możliwość pracy zdalnej;

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce giełdowej, należącej do liderów w swojej branży;

 • Przyjazną atmosferę pracy – stawiamy na partnerstwo i otwartą komunikację;

 • Prywatny pakiet medyczny, grupowego ubezpieczenia na życie, kartę MultiSport.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

Kredyt Inkaso S.A.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Tę pozycję wypracowaliśmy i utrzymujemy profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. W zakresie swojej działalności współpracujemy z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Naszym największym kapitałem jest Zespół! Nasi pracownicy, to osoby z różnorodnymi kompetencjami, umiejętnościami i pasjami, to dzięki nim tak dynamicznie się rozwijamy, realizujemy naszą strategię, osiągamy założone cele.

Przewiń do profilu firmy