Ta oferta pracy jest nieaktualna od 117 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. ochrony środowiska (Budowa kolejowa)

 • świętokrzyskie
 • Specjalista
 • 26.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Budimex SA to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w Polsce nieprzerwanie od 1968r.

  Naszym głównym udziałowcem jest Ferrovial – światowy lider w infrastrukturze transportowej zatrudniający ponad 70 000 pracowników i działający w ponad 15 krajach na świecie. Mając status generalnego wykonawcy realizujemy inwestycje w sektorach budownictwa: infrastrukturalnego, kubaturowego, przemysłowego i energetycznego.  

  W związku z intensywnym rozwojem firmy, do zespołu budownictwa infrastrukturalnego poszukujemy osób na stanowisko:

  Specjalista ds. ochrony środowiska (Budowa kolejowa)

  Do Twoich zadań należeć będzie:

  • Opracowanie Planu Gospodarowania Odpadami i Materiałami Rozbiórkowymi,
  • Opracowanie Planu Zadań Środowiskowych wraz z Planem Reagowania na Sytuacje Awaryjne,
  • Odpowiedzialność za wyposażenie zaplecza budowy w kontenery do gromadzenia odpadów
  • Nadzór nad tymczasowymi miejscami gromadzenia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • Monitorowanie realizacji Planu Gospodarki Odpadami i Planu Zadań Środowiskowych
  • Ewidencja odpadów i materiałów rozbiórkowych z zastosowaniem Karty Ewidencji Odpadu i Karty Przekazania Odpadu
  • Wsparcie kierownictwa kontraktu w realizacji zewnętrznych i wewnętrznych wymagań środowiskowych
  • Sprawozdawczość emisyjna i odpadowa na potrzeby kierownictwa kontraktu, centrali i zamawiającego. 

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego w zakresie związanym z ochroną środowiska,
  • doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
  • doświadczenia w wypełnianiu sprawozdań w zakresie ochrony środowiska, zarządzaniu gospodarką materiałową rozbiórkową,
  • biegła znajomość pakietu MS Office.

  Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

  • możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój w strukturze naszej organizacji,
  • opiekę medyczną w prywatnych placówkach medycznych oraz bogaty pakiet socjalny (ubezpieczenie na życie, karnet na zajęcia rekreacyjno-sportowe),
  • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt telefon: 22 623 60 00. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
  • przesłania ankiety dotyczącej zadowolenia z procesu rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia na praktyki również ankiety zadowolenia z praktyk,
  • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji

  (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: LINK. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: LINK

  opisopisopisopis