Nr ref. OS/01/20

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12 (Pracodawca, Administrator danych), zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (z siedzibą: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12) w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli chce Pani/Pan abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (z siedzibą: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12) również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

 

 

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Akustyki

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. O firmie

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Poleczki Business Park C1

Warszawa

top

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. należy do światowej czołówki inżynierskich firm projektowo-doradczych, dostarczając najwyższej klasy usługi w branżach: ropa i gaz, energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko oraz transport i konstrukcje. Firma jest członkiem Grupy ILF – ogólnoświatowej firmy inżynierskiej z 50-letnim doświadczeniem na rynku międzynarodowym i skupiającej ponad 40 oddziałów na czterech kontynentach.

 

www.poland.ilf.com

 

Obecnie poszukujemy kandydatek/-ów na stanowisko:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Akustyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. OS/01/20

Zadania:

 • Nadzór nad zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska
 • Samodzielne opracowywanie raportów oceny oddziaływania na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia
 • Udział w procedurach administracyjnych związanych z ochroną środowiska (m.in. uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych),
 • Przygotowywanie opracowań i wsadów do opracowań innych branż projektowych w zakresie ochrony środowiska (np. analiz rozwiązań proekologicznych)
 • Przygotowywanie wymagań dotyczących podwykonawców z obszaru ochrony środowiska, koordynacja podwykonawców,
 • Mile widziana umiejętność przygotowywania opracowań i analiz z zakresu akustyki dotyczących emisji hałasu do środowiska, akustyki budowlanej i DSO,
 • Mile widziana umiejętność modelowania propagacji hałasu w oparciu o normy ISO 9613, NMPB-Routes-96.   
 • Mile widziana umiejętność modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym udział przy opracowywaniu raportów oceny oddziaływania na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia
 • Dobra komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem znajomości słownictwa branżowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziana znajomość oprogramowania Cadna A, Operat FB
 • Mile widziana znajomość oprogramowania AutoCad. 
 • Mile widziana znajomość oprogramowania ArcGIS.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, umiejętność ustalania priorytetów
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za realizację zadań

 

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

 

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (z siedzibą: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12) w celu realizacji procesu rekrutacji.” 

 

Jeżeli chce Pani/Pan abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (siedzibą: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12) również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

 W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

 

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie aplikacje zostaną wnikliwie przeanalizowane, ale skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

aplikuj
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12 (Pracodawca, Administrator danych), zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu weryfikacji umieszczonych klauzul zgody oraz zakwalifikowania do procesu rekrutacji.

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. należy do światowej czołówki inżynierskich firm projektowo-doradczych, dostarczając najwyższej klasy usługi w branżach: ropa i gaz, energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko oraz transport i konstrukcje. Firma jest członkiem Grupy ILF – ogólnoświatowej firmy inżynierskiej z 50-letnim doświadczeniem na rynku międzynarodowym i skupiającej ponad 40 oddziałów na czterech kontynentach.

 

www.poland.ilf.com

 

Obecnie poszukujemy kandydatek/-ów na stanowisko:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i AkustykiNumer ref.: Nr ref. OS/01/20

Zadania:

 • Nadzór nad zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska
 • Samodzielne opracowywanie raportów oceny oddziaływania na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia
 • Udział w procedurach administracyjnych związanych z ochroną środowiska (m.in. uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych),
 • Przygotowywanie opracowań i wsadów do opracowań innych branż projektowych w zakresie ochrony środowiska (np. analiz rozwiązań proekologicznych)
 • Przygotowywanie wymagań dotyczących podwykonawców z obszaru ochrony środowiska, koordynacja podwykonawców,
 • Mile widziana umiejętność przygotowywania opracowań i analiz z zakresu akustyki dotyczących emisji hałasu do środowiska, akustyki budowlanej i DSO,
 • Mile widziana umiejętność modelowania propagacji hałasu w oparciu o normy ISO 9613, NMPB-Routes-96.   
 • Mile widziana umiejętność modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym udział przy opracowywaniu raportów oceny oddziaływania na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia
 • Dobra komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem znajomości słownictwa branżowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziana znajomość oprogramowania Cadna A, Operat FB
 • Mile widziana znajomość oprogramowania AutoCad. 
 • Mile widziana znajomość oprogramowania ArcGIS.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, umiejętność ustalania priorytetów
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za realizację zadań

 

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

 

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (z siedzibą: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12) w celu realizacji procesu rekrutacji.” 

 

Jeżeli chce Pani/Pan abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (siedzibą: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12) również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

 W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

 

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie aplikacje zostaną wnikliwie przeanalizowane, ale skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12 (Pracodawca, Administrator danych), zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu weryfikacji umieszczonych klauzul zgody oraz zakwalifikowania do procesu rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne