Oferta pracy

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Ppoż.

Solino S.A.O firmie

Solino S.A.

Świętego Ducha 26A

Inowrocław

Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN. Działalność Spółki koncentruje się na trzech podstawowych filarach: produkcji solanki, podziemnym magazynowaniu ropy i paliw oraz konfekcjonowaniu soli. Solino jest największym w Polsce producentem solanki pozyskiwanej w dwóch otworowych kopalniach w Górze k/Inowrocławia i Przyjmie k/Mogilna o rocznym wydobyciu na poziomie ok. 9 mln m3.

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Ppoż. -
- umowa o pracę na czas określony
w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
Numer ref.: 42/2020
Miejsce pracy: Inowrocław

 Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę
będąc odpowiedzialnym za:

 

 • Zlecanie badań i analizę wyników w zakresie oddziaływania Spółki na środowisko naturalne. Monitorowanie realizacji działań doskonalących, korygujących i zapobiegawczych w obszarze ochrony środowiska i ppoż. Kontrolę stanu ochrony ppoż. i przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ppoż. oraz wymagań Spółki przez kontrahentów.
 • Przygotowanie dokumentacji poawaryjnej oraz zgłaszanie zagrożenia i szkód w środowisku właściwym organom. Prowadzenie procesów naprawy szkód w środowisku i przygotowanie informacji do właściwych organów. Prowadzenie rejestru awarii środowiskowych.
 • Wykonywanie czynności w bazie BDO zgodnie z ustawą o odpadach. Prowadzenie rejestru opakowań wprowadzonych na rynek wraz z produktem.
 • Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń w zakresie korzystania Spółki ze środowiska.
 • Przygotowanie wniosków w zakresie ustawy o odpadach i ochronie przyrody.
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska i przygotowanie sprawozdawczości do właściwych organów dotyczącej korzystania ze środowiska (w tym GUS).
 • Przegląd i aktualizację wymagań prawnych i innych dotyczących Spółki.
 •  Prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony środowiska oraz prowadzenie rejestru szkoleń.

Pracując u nas możesz liczyć na:

 

 • Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród.
 • Bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, badania profilaktyczne, ubezpieczenie na życie, karty zniżkowe na paliwo, dofinansowanie urlopu, nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży, Program Pracodawca Przyjazny Rodzinie i inne.
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy.

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie ochrony środowiska i kurs inspektorów ppoż.
 • Doświadczenie zawodowe (min. 2 lata) w zakresie realizacji zagadnień korzystania ze środowiska i ochrony środowiska oraz ochrony ppoż. w przedsiębiorstwie.
 • Znajomość przepisów w zakresie korzystania ze środowiska, ochrony ppoż., ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 • Samodzielność w realizacji wymagań ochrony środowiska i ppoż. spoczywających na przedsiębiorcy.
 • Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność planowania pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, terminowość, odpowiedzialność za realizację wykonywanych zadań.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • NR REF: ogłoszenia
 • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych *
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Dokumenty aplikacyjne bez podania nr ref. ogłoszenia, złożone po terminie oraz bez podpisanych, wymaganych oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Ważne do: 27-11-2020 r.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy