Phytopharm Klęka S.A.

Specjalista ds. ochrony środowiska

Phytopharm Klęka S.A.O firmie

 • Klęka (pow. średzki), wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 14 dni
  2 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
top

Dbamy o zdrowie w zgodzie z naturą!

Chcesz Nas poznać bliżej?

Wejdź na www.phytopharm.pl

 

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. ochrony środowiska

Zakres wykonywanych obowiązków:

 • Koordynowanie projektów z zakresu ochrony środowiska (gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, emisje do powietrza),
 • Nadzorowanie i weryfikacja decyzji / pozwoleń dotyczących  odpadów oraz ich aktualizowanie zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • Opracowywanie i aktualizacja instrukcji, zarządzeń i procedur, związanych z realizacją przepisów ochrony środowiska lub normy ISO 14001, 
 • Udział w przygotowywaniu analiz środowiskowych,
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów oraz prowadzenie szkoleń z Ochrony Środowiska,
 • Budowanie kultury przyjaznej środowisku,
 • Promocja proekologicznych postaw w środowisku pracy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (Ochrona Środowiska lub pokrewne), 
 • Minimum 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • Doświadczenie w kontaktach z urzędami publicznymi i organami audytującymi w zakresie ochrony środowiska,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz normy ISO 14001;
 • Mile widziane studia z zakresu BHP,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • Wielozadaniowość, terminowość oraz odpowiedzialność,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Opieka medyczna dla pracownika
  oraz rodziny
 • Dofinansowanie
  do urlopu
 • Rodzinne rajdy rowerowe
 • Szkolenia i kursy zawodowe
 • Dofinansowanie
  do studiów podyplomowych
 • Kursy językowe
  lub dofinansowanie do nauki języka
 • System pożyczkowy
 • Premie uzależnione od wyników pracy
 • Bony świąteczne
 • Rodzinne pikniki zakładowe
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia
  na życie
 • Elastyczne godziny rozpoczynania pracy
 • Dofinansowanie
  do aktywności sportowo-rekreacyjno-kulturowej
 • Dofinansowanie
  do okularów korekcyjnych
 • Jubileusze
 • Możliwość uczestnictwa w międzynarodowych zawodach wędkarskich
 • Dostęp do baru zakładowego
 • Możliwość pracy zdalnej
  – home office
  * raz w tygodniu
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz polskimi przepisami prawa pracy, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051392, posiadająca NIP: 786-00-05-532, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: [email protected];


2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, na postawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);


3) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w razie udzielenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody – przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów aplikacyjnych;


4) W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:


a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
e. do cofnięcia udzielonej zgody - w zakresie jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na jej podstawie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;


5) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;


6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;


7) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie;


8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować drogą e-mailową pod adresem: [email protected]

Dbamy o zdrowie w zgodzie z naturą!

Chcesz Nas poznać bliżej?

Wejdź na www.phytopharm.pl

 

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. ochrony środowiska

Zakres wykonywanych obowiązków:

 • Koordynowanie projektów z zakresu ochrony środowiska (gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, emisje do powietrza),
 • Nadzorowanie i weryfikacja decyzji / pozwoleń dotyczących  odpadów oraz ich aktualizowanie zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • Opracowywanie i aktualizacja instrukcji, zarządzeń i procedur, związanych z realizacją przepisów ochrony środowiska lub normy ISO 14001, 
 • Udział w przygotowywaniu analiz środowiskowych,
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów oraz prowadzenie szkoleń z Ochrony Środowiska,
 • Budowanie kultury przyjaznej środowisku,
 • Promocja proekologicznych postaw w środowisku pracy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (Ochrona Środowiska lub pokrewne), 
 • Minimum 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • Doświadczenie w kontaktach z urzędami publicznymi i organami audytującymi w zakresie ochrony środowiska,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz normy ISO 14001;
 • Mile widziane studia z zakresu BHP,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • Wielozadaniowość, terminowość oraz odpowiedzialność,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Opieka medyczna dla pracownika
  oraz rodziny
 • Dofinansowanie
  do urlopu
 • Rodzinne rajdy rowerowe
 • Szkolenia i kursy zawodowe
 • Dofinansowanie
  do studiów podyplomowych
 • Kursy językowe
  lub dofinansowanie do nauki języka
 • System pożyczkowy
 • Premie uzależnione od wyników pracy
 • Bony świąteczne
 • Rodzinne pikniki zakładowe
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia
  na życie
 • Elastyczne godziny rozpoczynania pracy
 • Dofinansowanie
  do aktywności sportowo-rekreacyjno-kulturowej
 • Dofinansowanie
  do okularów korekcyjnych
 • Jubileusze
 • Możliwość uczestnictwa w międzynarodowych zawodach wędkarskich
 • Dostęp do baru zakładowego
 • Możliwość pracy zdalnej
  – home office
  * raz w tygodniu
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz polskimi przepisami prawa pracy, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051392, posiadająca NIP: 786-00-05-532, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: [email protected];


2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, na postawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);


3) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w razie udzielenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody – przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów aplikacyjnych;


4) W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:


a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,
e. do cofnięcia udzielonej zgody - w zakresie jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na jej podstawie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;


5) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;


6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;


7) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie;


8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować drogą e-mailową pod adresem: [email protected]

Ogłoszenie archiwalne