Ta oferta pracy jest nieaktualna od 125 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

 • Legnica, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 11.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  KGHM Metraco S.A.

  Spółka KGHM Metraco S.A., założona w 1991 roku, jest wyspecjalizowaną firmą handlowo-produkcyjną należącą do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Głównym celem działania Spółki jest kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A. poprzez m.in. zakup i przerób złomu miedzi (Spółka jest największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce), sprzedaż soli kamiennej (KGHM Metraco S.A. jest znaczącym na rynku krajowym dostawcą soli drogowej), produkcję i sprzedaż kruszyw łamanych (jesteśmy jednym z największych krajowych producentów kruszyw łamanych wykorzystywanych z powodzeniem w budownictwie drogowym), produkcję renu metalicznego i nadrenianu amonu oraz przeładunek kwasu siarkowego. Misją Spółki jest efektywna obsługa klientów, stałe doskonalenie jakości produktów i świadczonych usług oraz innowacyjne zmniejszanie obciążenia środowiska naturalnego wynikającego z działalności gospodarczej.

  KGHM Metraco S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

  Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  Miejsce pracy: Legnica

  Zakres zadań i obowiązków:

  • monitorowanie spraw związanych z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami,
  • prowadzenie ewidencji odpadów,
  • nadzorowanie prac objętych umowami na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska,
  • przygotowywanie sprawozdań i informacji do urzędów,
  • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • współudział w przygotowywaniu dokumentacji wymaganej obowiązującymi w Spółce normami ISO.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne,
  • 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska,
  • bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności dotyczących gospodarki odpadami oraz transgranicznego przemieszczania odpadów,
  • doświadczenie w tworzeniu wniosków/dokumentacji związanej z obowiązkami wynikającymi z ww. przepisów prawa,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra znajomości pakietu Microsoft Office, szczególnie: Excel, Word, PowerPoint,
  • czynne prawo jazdy kat. B,
  • kreatywność, samodzielność, systematyczność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dobra organizacji pracy.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę na pełny etat,
  • dobre warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, wraz z premią za wyniki,
  • atrakcyjne świadczenia socjalne,
  • możliwość rozwoju poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, w ciągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia, z dopiskiem "Specjalista ds. Ochrony Środowiska".

  Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 28.02.2019 r. oznacza, że oferta nie została przyjęta.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Zgodnie z przepisami zawartymi w:
  - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”,
  - ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000),
  przyjmuję do wiadomości, że:
  1) administratorem przekazywanych danych osobowych jest Spółka KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268433, REGON: 390503954, NIP: 692-000-11-94, kapitał zakładowy i wpłacony: 96 105 000 zł
  2) dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu/celach* :
  rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Środowiska.
  3) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, ograniczenia, a także do żądania ich usunięcia,
  4) podanie powyższych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  Ponadto potwierdzam, iż zgodnie z przepisami RODO, w szczególności zawartymi w  art. 13 ust. 1 i 2 RODO zostałem dodatkowo poinformowany, że :
  1) dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, wyłącznie w wyżej określonym celu/celach*,
  2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, w tym podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający zrealizowanie wyżej opisanego celu/celów*,
  4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania wyżej opisanego celu/celów*,
  5) odbiorcami danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy KGHM Metraco S.A. oraz serwis internetowy pracuj.pl - Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  6) przysługujących prawach w stosunku do KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Św. M. Kolbe 9,   59-220 Legnica (adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268433, REGON: 390503954, NIP: 692-000-11-94, kapitał zakładowy i wpłacony: 96 105 000 zł: - żądania dostępu do swoich danych osobowych, - ich sprostowania, - usunięcia lub - ograniczenia przetwarzania, a także o prawie  do przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; w sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KGHM Metraco S.A.,
  7) z administratorem danych osobowych (ADO) w KGHM Metraco S.A. można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected]
  8) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator danych  naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  W związku z powyższym, wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych przez Spółkę KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy, adres: ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268433, REGON: 390503954, NIP: 692-000-11-94, kapitał zakładowy i wpłacony: 96 105 000 zł w związku z:
  udziałem w rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Środowiska.


  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy dotyczącego stanowiska: Specjalista ds. Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.
  Informujemy, że Administratorem danych jest KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 9. Dane zbierane są dla potrzeb ww. rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich przenoszenia, sprostowania, ograniczenia, a także do żądania ich usunięcia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.