Ta oferta pracy jest nieaktualna od 171 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 03.08.2017

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza rekrutację zewnętrzną na stanowisko:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
(Departament BHP, Ochrony Ppoż i Ochrony Środowiska/ Biuro Ochrony Środowiska)
Nr ref.: Z/102/17/CS
Miejsce świadczenia pracy: Łódź, ul. Targowa 18

Opis zadań na stanowisku:

 • prowadzenie konsultacji w sprawie przepisów prawa dotyczących odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych, odpadów oraz emisji do powietrza,
 • konsultowanie opracowania w Spółce planów, instrukcji i przepisów wewnętrznych z zakresu ochrony środowiska oraz działań podnoszących świadomość pracowników z zakresu ochrony środowiska,     
 • pozyskiwanie decyzji, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, weryfikacja ich i aktualizacja,
 • monitorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków określonych w posiadanych przez Spółkę obowiązujących decyzjach,
 • sporządzanie dokumentacji i informacji z zakresu ochrony środowiska na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi i procedurami wewnętrznymi w zakresie ochrony środowiska,
 • udział w kontrolach zewnętrznych prowadzonych przez instytucje zajmujące się ochroną środowiska,
 • współpraca z zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w celu likwidacji zanieczyszczeń będących skutkiem działalności dawnych gazowni klasycznych,
 • konsultowanie działań oraz uczestnictwo w podejmowaniu działań mających na celu wyeliminowanie potencjalnych nieprawidłowości,
 • współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska oraz z jednostkami zajmującymi się usługami doradczymi z zakresu ochrony środowiska,
 • prowadzenie ewidencji i naliczania opłat w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska,
 • przygotowywanie wykazów zawierających informacje o ilości i rodzajach odpadów i sposobach gospodarowania nimi odpowiednim organom nadzoru zewnętrznego, występowanie do zewnętrznych organów państwowych w celu uzyskania stosownych decyzji lub pozwoleń na prowadzenie gospodarki odpadami,
 • doradzanie przy opracowywaniu materiałów i działań promocyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony środowiska.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • wykształcenie wyższe, pożądane wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie ochrony środowiska albo studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska,
 • dobra znajomość wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • pożądana znajomość wymagań normy ISO 14001,
 • pożądane prawo jazdy kat. B.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych
prosimy rejestrować on-line: APLIKUJ
do dnia 16 sierpnia 2017 roku.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.