Oferta pracy

Specjalista ds. ochrony środowiska

Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

 • Płońsk

  Płońsk, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Analiza dokumentacji przetargowej i PFU oraz umowy pod względem wymagań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

 • Analiza umów podwykonawczych pod względem wymagań i zapisów dotyczących zabezpieczenia ALDESA w zakresie obowiązku realizacji przez podwykonawców przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

 • Prowadzenie na kontrakcie polityki ochrony środowiska zgodnej z wymaganiami prawa polskiego, wymaganiami zawartymi w decyzjach środowiskowych i wewnętrznymi wymaganiami ALDESA,

 • Koordynacja działań w zakresie prowadzonych derogacji wraz z końcowym raportem,

 • Prowadzenie systematycznych kontroli w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska na budowie (w koordynacji z Kierownictwem ds. BHP),

 • Zalecenia i plany korekcyjnie w zakresie uchybień w sytuacji niezgodności z przepisami ochrony środowiska,

 • Prowadzenie rejestru kart przekazania odpadu,

 • Koordynacja i kontrola służb (Podwykonawców) odpowiedzialnych za ochronę i nadzór środowiskowy dla danej inwestycji,

 • Sporządzanie raportów tygodniowych i miesięcznych wewnętrznych korporacyjnych oraz zewnętrznych (do Zamawiającego, Inżyniera oraz dla służb),

 • Współpraca z kierownikami Robót i wsparcie w celu określenia zakresu usprawnień i ulepszeń w przypadku naruszenia przepisów ochrony środowiska.

Nasze wymagania

 • Minimum trzy lata na stanowisku kierownika / koordynatora ds. środowiska na zadaniach infrastrukturalnych ze złożoną i wieloetapową organizacją robót budowlanych,

 • Znajomość przepisów bezpieczeństwa ochrony środowiska,

 • Znajomość procedur kontroli służb środowiskowych (RDOŚ, WIOŚ, itp.),

 • Znajomość zasad postępowania w zakresie gospodarki odpadami (budowlanymi),

 • Doświadczenie i wykształcenie techniczne zapewniające zrozumienie procesów i etapów organizacyjnych w budownictwie inżynieryjnym,

 • Obsługa MS Office, MS Project,

 • Skrupulatność,

 • Rzetelność,

 • Zaangażowanie w powierzone zadania,

 • Skuteczne na ile to możliwe polubowne rozwiązywanie spraw spornych i ewentualnych konfliktów.

Mile widziane

 • znajomość języka hiszpańskiego

To oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku,

 • Przyjazną atmosferę pracy,

 • Pakiet świadczeń dodatkowych w tym opiekę medyczną, możliwość korzystania z obiektów sportowych oraz grupowe ubezpieczenie na życie.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • brak dress code’u

 • program rekomendacji pracowników

Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

Aldesa Polska to firma będąca w całości własnością hiszpańskiej Grupy Aldesa, działająca na rynku polskim w sektorze budownictwa infrastrukturalnego, energetycznego, przemysłowego, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa użyteczności publicznej od 2007 roku.Kluczem do sukcesu firmy jest znajomość lokalnych uwarunkowań, międzynarodowych standardów pracy, indywidualne podejście do klienta oraz umiejętność adaptacji do zmieniających się wymagań rynku i potrzeb klientów, trafny dobór realizowanych projektów, a także ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań. Aldesa tworzy wartość dodaną na każdym projekcie i oferuje klientom bardziej wszechstronne i efektywne kosztowo rozwiązania bez zaniedbywania efektywnego zarządzania terminami.

Przewiń do profilu firmy

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Aldesa Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, KRS 0000287883, NIP 6762356224, adres e-mail: [email protected], zwana dalej Spółką

Grupo Aldesa S.A. z siedzibą przy ul. Bahia de Pollensa 13, E-28042 Madryt, Hiszpania, adres e-mail:

[email protected], zwana dalej Grupo Aldesa S.A.

Inspektor Ochrony Danych wyznaczony w Spółce jest dostępny pod adresem e-mail: [email protected];

Inspektor Ochrony Danych wyznaczony w Grupo Aldesa S.A. jest dostępny pod adresem e-mail: [email protected]

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);

przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;

wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

3. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym (bez tych danych nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji).Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ ich nie wymagamy;

5. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

6. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione firmie hostingowej, spółkom z grupy Aldesa, dostawcom usług rekrutacyjnych; oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym lub publicznym;

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane:

przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;

przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;

9. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.