Ta oferta pracy jest nieaktualna od 123 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

 • Pruszków, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  DEDRA EXIM Sp. z o.o.

  DEDRA EXIM Sp. z o.o. – Dystrybutor narzędzi ręcznych i elektronarzędzi o ugruntowanej pozycji na rynku, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje osoby na stanowisko:

  Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  Miejsce pracy: Pruszków

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • kontrolę i rozliczanie wywozu odpadów (złom elektryczny, elektroniczny, akumulatory, tworzywa sztuczne, itp),
  • współpracę z podmiotami odbierającymi odpady oraz przejmującymi obowiązki wynikające z przepisów, 
  • dopełnianie obowiązków wynikających z ustaw z zakresu Ochrony Środowiska (m.in. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, gospodarce opakowaniami, wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza) – raporty, rejestracje itp.,
  • nadzór nad dokumentacją dotyczącą Ochrony Środowiska – REACH, MSDS, EUTR, RoHS,
  • nadzór nad zakupem i rozliczaniem ekwiwalentu CO2,
  • dopełnianie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie składowania odpadów (oleje, czynniki chłodnicze),
  • monitorowanie przepisów w zakresie zmian w obszarze Ochrony Środowiska,
  • współpracę ze specjalistą ds. BHP w zakresie polityki firmy w obszarze Ochrony Środowiska,
  • kontrolę i rozliczanie odpadów wynikających z wprowadzania produktów na rynki zagraniczne,
  • raporty dotyczące ochrony środowiska w tym raporty zagraniczne dotyczące Czech, Słowacji, Łotwy, Rumunii.

  Oczekujemy: 

  • wykształcenia wyższego inżynieryjnego (wskazane: Ochrona Środowiska),
  • dokładności i terminowości przy wykonywaniu powierzonych zadań,
  • znajomości przepisów dotyczących ochrony środowiska (rozporządzenia, ustawy etc.), w szczególności: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Ustawy o bateriach i akumulatorach w 24 kwietnia 2009 r., Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 lipca 2013,
  • doświadczenia, min. 2-letniego w zakresie gospodarki odpadami (składowanie, utylizacja),
  • doświadczenia w tworzeniu i składaniu wymaganych raportów do WIOŚ, GUS, Urząd Marszałkowski,
  • znajomości Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, rozporządzenia 1907/2006 REACH; tworzenie kart MSDS,
  • dobrej znajomości języka angielskiego.

  Osobie zatrudnionej oferujemy:

  • pracę w polskiej spółce z dwudziestosiedmioletnim doświadczeniem,
  • interesujący zakres obowiązków i możliwość sprawdzenie swoich umiejętności na wymagającym rynku,
  • szereg wyzwań realizowanych w świetnej atmosferze wspólnie z zaangażowanym zespołem,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • stabilne warunki zatrudnienia,

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dedra Exim Sp. z o.oz siedzibą w Pruszkowie. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Dedra Exim Sp. z o.o z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do DEDRA-EXIM Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Dedra Exim Sp. z o.o z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez DEDRA-EXIm Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe np. Twój wizerunek, przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu ich otrzymania, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu ich otrzymania. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu ich otrzymania.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.