Oferta pracy

Specjalista ds. ofertowania i sprzedaży

ORIONTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAO firmie

 • Mazańcowice (pow. bielski), śląskie

 • Ogłoszenie wygasło 18 godzin temu
 • Umowa o pracę
 • Specjalista (Mid / Regular)

Przedsiębiorstwo inżynieryjne specjalizujące się we wdrażaniu zaawansowanych
technologicznie systemów uzdatniania wody w różnych gałęziach przemysłu,
zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. ofertowania i sprzedaży

 

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Przygotowanie i wycenę ofert handlowych ich monitorowanie, negocjacje cenowe
 • Sporządzanie zapytań ofertowych do dostawców
 • Pozyskiwanie nowych klientów
 • Sporządzanie wycen materiałowych na podstawie dokumentacji technicznej
 • Monitorowanie branżowych portali, w tym platform przetargowych
 • Koordynacja zamówień w tym obsługa spedycyjna

Wymagania konieczne :

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne
 • Doświadczenie z zakresu ofertowania i wycen
 • Praktyczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Bardzo dobra znajomość systemu Windows i pakietu Office
 • Znajomość języka angielskiego
 • Wysoka kultura osobista

Dodatkowym atutem będzie :

 • Znajomość programu Enova lub podobnego
 • Wiedza techniczna z zakresu przemysłowego procesu uzdatniania wody

Oferujemy :

 • Pracę na umowę o pracę
 • Pełny etat
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Udział w Kongresach, Sympozjach
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku aplikowania.
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Osoby biorące udział w rekrutacji prosimy o:
 
1. Zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych jednego z dwóch oświadczeń wskazanych poniżej:
a)      Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz
PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”  
b)      Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz
PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów.”
2. Oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach,
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata,
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcami danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi IT,
 6. dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora),
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.”

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy