Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista ds. oferty edukacyjnej w zakresie biologii

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY

Władysława Łokietka 5

Mokre

Toruń

Twój zakres obowiązków

 • opracowanie koncepcji, pisanie scenariuszy, prowadzenie zajęć laboratoryjnych, warsztatów, pokazów i innych form działalności edukacyjnej z zakresu biologii, ekologii i innych nauk przyrodniczych dla wszystkich grup wiekowych,

 • opieka nad pracownią biologiczną obejmująca nadzór nad prawidłowością funkcjonowania sprzętu, jego serwisowaniem i naprawami, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, uzupełnianiem trwałego wyposażenia pracowni w miarę potrzeb i możliwości instytucji,

 • opracowanie scenariuszy tematycznych ścieżek edukacyjnych z zakresu biologii i nauk pokrewnych, wykorzystujących zasoby wystaw prezentowanych w instytucji,

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń związanych z ofertą edukacyjną Centrum dla innych pracowników centrum, nauczycieli i w ramach projektów i usług zewnętrznych,

 • prowadzenie klubu zrzeszającego nauczycieli pasjonatów (przygotowanie programu działań klubu, prowadzenie spotkań, nadzór nad projektami),

 • opracowywanie harmonogramów, budżetów, zapotrzebowań, specyfikacji zamówień i innej dokumentacji niezbędnej do realizacji ww. przedsięwzięć,

 • wykonywanie innych czynności organizacyjnych, w szczególności związanych z powiększeniem zakresu działania instytucji.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (biologia, ochrona środowiska, inne kierunki związane z biologią),

 • kreatywność, pomysłowość,

 • umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć edukacyjnych, warsztatów i pokazów,

 • umiejętność planowania i prowadzenia projektów,

 • biegła znajomość obsługi komputera,

 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

 • komunikatywność i otwartość,

 • samodzielność i odpowiedzialność,

 • dobra znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dla różnych grup odbiorców, a także pisanie scenariuszy i innych tekstów,

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,

 • dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin w tygodniu i gotowość do pracy w różnych godzinach i dniach tygodnia (także w soboty, niedziele i święta), w siedzibie i poza siedzibą instytucji.

O nas

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy powstało dla rozwoju nowoczesnej, popularyzującej naukę działalności edukacyjnej. Misją toruńskiego centrum nauki jest pobudzanie kreatywności i inspirowanie odbiorcy do samodzielnych poszukiwań. Instytucja poprzez zabawę i eksperyment (odejście od formuły: “patrz, ale nie dotykaj” na rzecz: “dotknij, sprawdź”) umożliwia aktywne przyswajanie wiedzy o nauce, technice, przyrodzie i kulturze. Goście instytucji mogą m.in. przeprowadzać doświadczenia na wystawach, a także uczestniczyć w pokazach i widowiskach naukowych oraz w warsztatach dla wszystkich grup wiekowych.