Oferta pracy

Specjalista ds. oferty online

Komputronik S.A.O firmie

 • ul. Wołczyńska 37

  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. oferty online

Co będzie Twoim zadaniem?

 • Kreowanie ekspozycji i prowadzenie działań sprzedażowych produktów Smart w środowisku online
 • Rozwój kategorii Smart Home w kanale e-Commerce
 • Poszukiwanie i rekomendowanie nowych produktów z potencjałem sprzedażowym
 • Monitorowanie pozycji dostawców, producentów oraz aktywności konkurencji w środowisku online
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie funkcjonalności produktów dla klientów i pracowników firmy
 • Ścisła współpraca z Działem Zakupów oraz Sprzedaży Detalicznej i Marketingu
 • Wspieranie działu w realizacji bieżących zadań, aby cały Zespół mógł realizować cele biznesowe

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Minimum rocznego doświadczenia w prowadzeniu działań sprzedażowych w sklepie internetowym i/lub na platformach aukcyjnych
 • Mile widziane interesowanie się oraz doświadczenie w pracy z produktami Smart
 • Praktycznej znajomości Excela
 • Zorientowania na realizację celów biznesowych
 • Kreatywności i nastawienia na poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • Znajomości języka angielskiego pozwalającej na czytanie ze zrozumieniem opisów, kart produktów i specyfikacji technicznych
 • Zaangażowania i motywacji do pracy oraz chęci ciągłego poszerzania swojej wiedzy

Co możesz zyskać dołączając do naszego zespołu?

Zobacz nasze Benefity

Prosimy nie załączać danych wrażliwych w dokumentach aplikacyjnych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu 60-003,
przy ulicy Wołczyńskiej 37.

 

Administrator będzie przetwarzał przekazane przez Państwa dane w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Państwa stanowisko stosownie
do art. 211 § 1 kodeksu pracy, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO stanowi uzasadniony interes prawny Administratora. W zakresie przetwarzania danych wykraczającym poza uregulowanie
art. 211 § 1 kodeksu pracy, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę adekwatnie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora takim jak podwykonawcy oraz podmiotom usługowym w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzania dokumentami).

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. uzyskania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e-mail [email protected].  

 

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji
tj. maksymalnie 12 miesięcy od momentu pozyskania.

Ogłoszenie archiwalne