Nr ref.: PROCESY/KOWALE/2020

Informujemy, że:

1) Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest DKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, kod pocztowy 80-180, ul. Energetyczna 15.
2) W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]
3) Pana/Pani dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku dodatkowej zgody, jeżeli ją Pani/Pan wyrazi również w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) i ich podanie jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych zawartych w załączonym formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji dokumentach (w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku) jest dobrowolne i podstawą ich przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolna zgoda. Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanej w ogłoszeniu rekrutacji,, a w przypadku wyrażenia zgody na pozostawienie CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. w tym celu prosimy o kontakt w formie mailowej na adres: [email protected] Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Firma DKS sp. z o.o.

Specjalista ds. optymalizacji procesów

Firma DKS sp. z o.o.O firmie

Firma DKS sp. z o.o.

Energetyczna 15

Kowale (pow. gdański)

DKS Sp. z o.o. jest od 25 lat autoryzowanym dystrybutorem urządzeń i partnerem biznesowym dla wielu Klientów, którzy zaufali Nam w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań optymalizujących procesy drukowania, kopiowania i skanowania. Współpracujemy z najbardziej popularnymi producentami w branży tj. KONICA MINOLTA, LEXMARK, CANON, HP, es-te, KIP i CONTEX. Działamy na dużą skalę i cały czas się rozwijamy: realizujemy kontrakty sprzedażowe i serwisowe dla tysięcy Klientów w całej Polsce, mamy sprawne zaplecze logistyczne i 12 oddziałów w największych polskich miastach, a przede wszystkim profesjonalny i zaangażowany Zespół, który tworzy tą firmę. Więcej na www.dks.pl
 
W związku z rozwojem Firmy i wprowadzeniem nowych rozwiązań operacyjnych poszukujemy obecnie Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:
Specjalista ds. optymalizacji procesów
Miejsce pracy: Kowale (pow. gdański)
Nr ref.: PROCESY/KOWALE/2020

Główne zadania:

 • analiza poszczególnych procesów funkcjonujących w firmie m.in. procesy zakupowe, magazynowe, logistyczne, związane z przepływem informacji związanych ze sprzedażą,
 • analiza zależności pomiędzy działami i zespołami, korelacji z innymi procesami (mapowanie, ocena ról, wymagań),
 • doskonalenie procesów i operacji wewnątrz organizacji,
 • określenie wskaźników i proponowanie rozwiązań wpływających na jakość pracy,
 • rekomendacja usprawnień i pomysłów podnoszących efektywność operacyjną,
 • ścisła współpraca z różnymi działami i doradztwo w wyborze odpowiednich rozwiązań,
 • prowadzenie warsztatów i regularnych spotkań,
 • ścisła współpraca przy wdrażaniu proponowanych rozwiązań w systemie ERP i CRM.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenie w analizowaniu procesów funkcjonujących w firmach handlowych/logistycznych,
 • znajomości zasady przepływu towarów (zakup, magazynowanie, logistyka),
 • doświadczenia w ocenie ról, ścieżek, wymagań w procesach,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności miękkich,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • gotowości do prowadzenia warsztatów i spotkań międzydziałowych,
 • nastawienia na poszukiwanie rozwiązań,
 • odpowiedzialności, samodzielności, zaangażowania,
 • umiejętności ustalania priorytetów,
 • prawa jazdy kat B i gotowości do wyjazdów służbowych.
Mile widziane doświadczenie przy tworzeniu, wdrażaniu lub doskonaleniu systemów informatycznych w firmach (ERP, CRM).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełną wyzwań, ciekawą pracę, której efekty będą rzutować na funkcjonowanie firmy,
 • pracę, w której liczą się dobre relacje i bardzo dobra współpraca,
 • atrakcyjny  system wynagradzania,
 • pracę w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek- piątek),
 • pracę w znanej organizacji, będącej liderem w branży,
 • odpowiednie wdrożenie i wsparcie kadry menadżerskiej,
 • możliwość rozwoju w ramach Firmy,
 • komfortowe narzędzia pracy (komputer, telefon komórkowy),
 • finansowanie prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie do karty Multisport,
 • atrakcyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie,
 • pracę w miłej atmosferze.
Dowiedz się o Nas więcej na stronie: www.dks.pl
 
Chcesz dołączyć do naszego Zespołu?
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Prosimy o zamieszczenie w CV niezbędnej do udziału w rekrutacji następującej klauzuli:
 
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez DKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, kod pocztowy 80-180 ul. Energetyczna 15.''
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoją aplikację w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych
w naszej Firmie, umieść dodatkowo w CV następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez DKS spółka z o.o."
bottom
DKS Sp. z o.o. jest od 25 lat autoryzowanym dystrybutorem urządzeń i partnerem biznesowym dla wielu Klientów, którzy zaufali Nam w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań optymalizujących procesy drukowania, kopiowania i skanowania. Współpracujemy z najbardziej popularnymi producentami w branży tj. KONICA MINOLTA, LEXMARK, CANON, HP, es-te, KIP i CONTEX. Działamy na dużą skalę i cały czas się rozwijamy: realizujemy kontrakty sprzedażowe i serwisowe dla tysięcy Klientów w całej Polsce, mamy sprawne zaplecze logistyczne i 12 oddziałów w największych polskich miastach, a przede wszystkim profesjonalny i zaangażowany Zespół, który tworzy tą firmę. Więcej na www.dks.pl
 
W związku z rozwojem Firmy i wprowadzeniem nowych rozwiązań operacyjnych poszukujemy obecnie Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:
Specjalista ds. optymalizacji procesówNumer ref.: Nr ref.: PROCESY/KOWALE/2020

Główne zadania:

 • analiza poszczególnych procesów funkcjonujących w firmie m.in. procesy zakupowe, magazynowe, logistyczne, związane z przepływem informacji związanych ze sprzedażą,
 • analiza zależności pomiędzy działami i zespołami, korelacji z innymi procesami (mapowanie, ocena ról, wymagań),
 • doskonalenie procesów i operacji wewnątrz organizacji,
 • określenie wskaźników i proponowanie rozwiązań wpływających na jakość pracy,
 • rekomendacja usprawnień i pomysłów podnoszących efektywność operacyjną,
 • ścisła współpraca z różnymi działami i doradztwo w wyborze odpowiednich rozwiązań,
 • prowadzenie warsztatów i regularnych spotkań,
 • ścisła współpraca przy wdrażaniu proponowanych rozwiązań w systemie ERP i CRM.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenie w analizowaniu procesów funkcjonujących w firmach handlowych/logistycznych,
 • znajomości zasady przepływu towarów (zakup, magazynowanie, logistyka),
 • doświadczenia w ocenie ról, ścieżek, wymagań w procesach,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności miękkich,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • gotowości do prowadzenia warsztatów i spotkań międzydziałowych,
 • nastawienia na poszukiwanie rozwiązań,
 • odpowiedzialności, samodzielności, zaangażowania,
 • umiejętności ustalania priorytetów,
 • prawa jazdy kat B i gotowości do wyjazdów służbowych.
Mile widziane doświadczenie przy tworzeniu, wdrażaniu lub doskonaleniu systemów informatycznych w firmach (ERP, CRM).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pełną wyzwań, ciekawą pracę, której efekty będą rzutować na funkcjonowanie firmy,
 • pracę, w której liczą się dobre relacje i bardzo dobra współpraca,
 • atrakcyjny  system wynagradzania,
 • pracę w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek- piątek),
 • pracę w znanej organizacji, będącej liderem w branży,
 • odpowiednie wdrożenie i wsparcie kadry menadżerskiej,
 • możliwość rozwoju w ramach Firmy,
 • komfortowe narzędzia pracy (komputer, telefon komórkowy),
 • finansowanie prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie do karty Multisport,
 • atrakcyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie,
 • pracę w miłej atmosferze.
Dowiedz się o Nas więcej na stronie: www.dks.pl
 
Chcesz dołączyć do naszego Zespołu?
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
Prosimy o zamieszczenie w CV niezbędnej do udziału w rekrutacji następującej klauzuli:
 
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez DKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, kod pocztowy 80-180 ul. Energetyczna 15.''
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoją aplikację w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych
w naszej Firmie, umieść dodatkowo w CV następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez DKS spółka z o.o."

Ogłoszenie archiwalne