Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w
Fonon Sp. z o.o. informuje się, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fonon Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną, z którą możliwy jest kontakt poprzez e-mail: [email protected] lub pocztą: ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa z dopiskiem („Dane osobowe”).
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji oraz późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
5. Podanie przez Państwa danych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Państwa oferty złożonej w procesie rekrutacji.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- przez 3 miesiące, od dnia zakończenia rekrutacji w związku z którą zostały złożone dokumenty aplikacyjne do pracy u Pracodawcy - jeśli nie została wyrażona zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
- do 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dostęp do danych posiada podmiot świadczący usługi informatyczne wobec Administratora tj. COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice oraz WASKO 4 BUSINESS Sp. z o.o., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, podmiot świadczący usługi rekrutacyjne dla Administratora.
8. Macie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres e-mail: [email protected]
9. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres e-mail:
[email protected]
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Specjalista ds. Organizacji i wsparcia projektu

FONON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

FONON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Portowa 16J

Gliwice

top

FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należy do grupy kapitałowej WASKO S.A., która zatrudnia ponad 1000 pracowników w całej Polsce.

Spółka FONON w konsorcjum z firmą Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. jako generalny wykonawstwa realizuje projekt pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia" na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych.

GSM-R to system bezprzewodowej łączności cyfrowej dla kolei, jeden z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. System GSM-R zapewnia komunikację głosową oraz transmisję danych na potrzeby eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zarządzania ruchem pociągów.

Specjalista ds. Organizacji i wsparcia projektu
Miejsce pracy: Gliwice

Opis stanowiska pracy:

 • nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji i dokumentacji projektowej (rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej w systemie, prowadzenie rejestrów dokumentacji),  
 • weryfikacja merytoryczna faktur oraz ich rejestracja w dedykowanym w tym celu programie,
 • zapewnienie poprawności dokumentacji projektowej pod względem zgodności ze standardami i wytycznymi Firmy,
 • wsparcie Dyrekcji Projektu oraz Przełożonych w realizacji bieżących tematów organizacyjnych,
 • odbiór korespondencji, nadawanie korespondencji oraz przesyłek wychodzących,
 • przygotowywanie pełnomocnictw w ramach projektu na podstawie przekazanych wytycznych oraz prowadzenie ich rejestrów,
 • wsparcie w przygotowaniu i organizacji narzędzi pracy dla nowych pracowników,
 • zadania i wytyczne będą kreowane na bieżąco przez Przełożonego oraz Zarząd Firmy.
linia

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • ogólna znajomość tematyki prowadzenia projektów,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi MS Office,
 • samodzielność oraz skrupulatność w pracy z dokumentacją,
 • wysoka kultura osobista oraz dyskrecja.
linia

Oferujemy:

 • pracę w organizacji realizującej projekty informatyczne dla wielu branż (przemysłowa, medyczna, administracja publiczna),
 • możliwość pracy przy największych projektach teleinformatycznych w kraju,
 • będziemy wspierać Twój rozwój zawodowy poprzez pakiet szkoleń oraz współpracę z naszymi Ekspertami,
 • zadbamy o Twoje zdrowie poprzez dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (Medicover) oraz karnetów sportowych (OK System).
linia
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fonon Sp. o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na wybrane w procesie rekrutacji stanowisko. Niniejsza zgoda na przetwarzanie dotyczy danych osobowych, które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy (dane osobowe, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie).

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

W każdym czasie mogą Państwo wycofać zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail:
[email protected]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fonon Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych administratora danych. Wyrażam zgodę, aby podane przeze mnie dane osobowe były przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody.

FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należy do grupy kapitałowej WASKO S.A., która zatrudnia ponad 1000 pracowników w całej Polsce.

Spółka FONON w konsorcjum z firmą Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. jako generalny wykonawstwa realizuje projekt pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia" na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych.

GSM-R to system bezprzewodowej łączności cyfrowej dla kolei, jeden z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. System GSM-R zapewnia komunikację głosową oraz transmisję danych na potrzeby eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zarządzania ruchem pociągów.

Specjalista ds. Organizacji i wsparcia projektu

Opis stanowiska pracy:

 • nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji i dokumentacji projektowej (rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej w systemie, prowadzenie rejestrów dokumentacji),  
 • weryfikacja merytoryczna faktur oraz ich rejestracja w dedykowanym w tym celu programie,
 • zapewnienie poprawności dokumentacji projektowej pod względem zgodności ze standardami i wytycznymi Firmy,
 • wsparcie Dyrekcji Projektu oraz Przełożonych w realizacji bieżących tematów organizacyjnych,
 • odbiór korespondencji, nadawanie korespondencji oraz przesyłek wychodzących,
 • przygotowywanie pełnomocnictw w ramach projektu na podstawie przekazanych wytycznych oraz prowadzenie ich rejestrów,
 • wsparcie w przygotowaniu i organizacji narzędzi pracy dla nowych pracowników,
 • zadania i wytyczne będą kreowane na bieżąco przez Przełożonego oraz Zarząd Firmy.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • ogólna znajomość tematyki prowadzenia projektów,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi MS Office,
 • samodzielność oraz skrupulatność w pracy z dokumentacją,
 • wysoka kultura osobista oraz dyskrecja.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji realizującej projekty informatyczne dla wielu branż (przemysłowa, medyczna, administracja publiczna),
 • możliwość pracy przy największych projektach teleinformatycznych w kraju,
 • będziemy wspierać Twój rozwój zawodowy poprzez pakiet szkoleń oraz współpracę z naszymi Ekspertami,
 • zadbamy o Twoje zdrowie poprzez dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (Medicover) oraz karnetów sportowych (OK System).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fonon Sp. o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na wybrane w procesie rekrutacji stanowisko. Niniejsza zgoda na przetwarzanie dotyczy danych osobowych, które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy (dane osobowe, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie).

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

W każdym czasie mogą Państwo wycofać zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail:
[email protected]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fonon Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych administratora danych. Wyrażam zgodę, aby podane przeze mnie dane osobowe były przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody.

Ogłoszenie archiwalne