ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Specjalista ds. organizacji i zarządzania

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.O firmie

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Kamienna 71

Koronowo

Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.
 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE, Pion Wytwarzania, Wydział Wsparcia Wytwarzania informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki

Specjalista ds. organizacji i zarządzania

 

Miejsce pracy: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Pion Wytwarzania, Wydział Wsparcia Wytwarzania Samociążek ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub techniczne o kierunku zarządzanie, organizacji przedsiębiorstw lub podobnym;
 • preferowane 2 letnie doświadczenie przy zarządzaniu i organizacji przedsiębiorstw;
 • wiedza specjalistyczna w zakresie prawa i organizacji przedsiębiorstw;
 • prawo jazdy kat. „B”;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • dyspozycyjność, sumienność, punktualność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Do najważniejszych zadań specjalisty ds. organizacji i zarządzania należeć będzie m.in.: 

 • tworzenie pod względem formalnym wniosków, wymaganej dokumentacji i realizacja czynności związanych z przygotowywaniem projektów uchwał, decyzji i zaleceń;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi, komisjami, zespołami zadaniowymi oraz radcą prawnym w zakresie przygotowywania wniosków i materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia przez władze Spółki;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w sprawach składania wniosków oraz sprawozdań w zakresie działalności Spółki do instytucji zewnętrznych oraz w GK;
 • tworzenie raportów, zestawień, sprawozdań, prezentacji na potrzeby przełożonych i władz statutowych Spółki;
 • prowadzenie innych zadań wynikających z zakresu działania stanowiska zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • system pracy – jednozmianowy.

Przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2020
 
Oferty zawierające CV i List motywacyjny proszę przesłać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj w tytule wiadomości wpisując „Specjalista ds. organizacji i zarządzania” w terminie do dnia 28.02.2020r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:
 
1.Zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2.W dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”
 
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 
Informacja Administratora danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych ul. Al. Józefa Zielińskiego 1, kod pocztowy 26-900 Kozienice (dalej Administrator).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 
Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ewsa.iod.enea.pl
 
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
aplikuj
Grupa Kapitałowa Enea to nowoczesny Pracodawca, który odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarki krajowej. Działalność naszej Grupy opiera się na wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz świadczeniu usług w zakresie elektroenergetyki. Zatrudniamy blisko 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi Wartościami są Uczciwość, Odpowiedzialność, Kompetencja i Bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą, która jest nastawiona na realizację celów, potrafi współpracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków złóż do nas swoją aplikację. Więcej o nas na www.enea.pl.
 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Segment OZE, Pion Wytwarzania, Wydział Wsparcia Wytwarzania informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki

Specjalista ds. organizacji i zarządzania

Miejsce pracy: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Pion Wytwarzania, Wydział Wsparcia Wytwarzania Samociążek ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub techniczne o kierunku zarządzanie, organizacji przedsiębiorstw lub podobnym;
 • preferowane 2 letnie doświadczenie przy zarządzaniu i organizacji przedsiębiorstw;
 • wiedza specjalistyczna w zakresie prawa i organizacji przedsiębiorstw;
 • prawo jazdy kat. „B”;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • dyspozycyjność, sumienność, punktualność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Do najważniejszych zadań specjalisty ds. organizacji i zarządzania należeć będzie m.in.: 

 • tworzenie pod względem formalnym wniosków, wymaganej dokumentacji i realizacja czynności związanych z przygotowywaniem projektów uchwał, decyzji i zaleceń;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi, komisjami, zespołami zadaniowymi oraz radcą prawnym w zakresie przygotowywania wniosków i materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia przez władze Spółki;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w sprawach składania wniosków oraz sprawozdań w zakresie działalności Spółki do instytucji zewnętrznych oraz w GK;
 • tworzenie raportów, zestawień, sprawozdań, prezentacji na potrzeby przełożonych i władz statutowych Spółki;
 • prowadzenie innych zadań wynikających z zakresu działania stanowiska zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • system pracy – jednozmianowy.

Przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2020
 
Oferty zawierające CV i List motywacyjny proszę przesłać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj w tytule wiadomości wpisując „Specjalista ds. organizacji i zarządzania” w terminie do dnia 28.02.2020r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:
 
1.Zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2.W dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”
 
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 
Informacja Administratora danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych ul. Al. Józefa Zielińskiego 1, kod pocztowy 26-900 Kozienice (dalej Administrator).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 
Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ewsa.iod.enea.pl
 
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 

Ogłoszenie archiwalne