Ta oferta pracy jest nieaktualna od 91 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. Organizacyjno - Administracyjnych

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 21.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  STREFA KULTURY WROCŁAW

  Specjalista ds. Organizacyjno - Administracyjnych

  Miejsce pracy: Wrocław

  Do podstawowych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należeć m.in. prowadzenie pracy sekretariatu, nadzór i dbałość o prawidłowy przepływ dokumentów i organizacja, koordynacja i nadzór nad sprawnym przebiegiem spotkań biznesowych. Szczegółowe informacje prezentujemy poniżej. 

  Zakres obowiązków:

  • prowadzenie pracy sekretariatu – przygotowywanie pism, sprawozdań i opracowań, zarządzeń;
  • przekazywanie niezbędnych informacji poszczególnym działom i pracownikom firmy;
  • rejestracja korespondencji wychodzącej oraz jej wysyłka;
  • rejestracja korespondencji przychodzącej, skanowanie i segregowanie dokumentów, opracowywanie i przekazywanie ich poszczególnym działom i pracownikom firmy;
  • nadzór i dbałość o właściwy i terminowy przepływ dokumentów;
  • przygotowywanie podróży służbowych, rejestracja wyjazdów służbowych pracowników;
  • organizacja, koordynacja i nadzór nad sprawnym przebiegiem spotkań biznesowych;
  • przyjmowanie i obsługa interesantów, gości itp.

  Wymagane kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe;
  • bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;
  • umiejętność obsługi urządzeń  biurowych;
  • dobra znajomość języka angielskiego;
  • mile widziana znajomość drugiego języka obcego;
  • wysokie umiejętności organizacyjne i interpersonalne;
  • wysoki poziom kultury osobistej.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę;
  • możliwość pracy w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu;
  • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez SKW.

  CV prosimy wysyłać klikając w przycisk aplikowania w terminie do 6 grudnia.

  CV powinno zawierać klauzule:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez samorządową instytucję kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583, (SKW) moich danych osobowych na potrzeby toczącego się na dzień wyrażenia zgody procesu rekrutacji prowadzonego przez w/w Instytucję.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez samorządową instytucję kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583, (SKW) moich danych osobowych na potrzeby toczącego się na dzień wyrażenia zgody procesu rekrutacji prowadzonego przez w/w Instytucję.

  SKW informuje kandydatów, że ich dane przetwarzane będą przez SKW  jako administratora danych lub podmioty działające na jej zlecenie w celu realizacji procesu rekrutacji,  na czas niezbędny do realizacji w/w procesu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e)lub f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału procesie rekrutacji oznacza rezygnację z udziału w nim. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania  danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  ramach  wykonania obowiązku prawnego dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW  lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności ustalanie i dochodzenie roszczeń lub prawo  dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: [email protected], wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 71 71 27 575 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW podane są na stronie www.strefakultury.pl

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.