Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO), Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. informuje Panią/Pana, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
  w Lubinie z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest poprzez adres mailowy: [email protected]
 2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie.
 3.  Po okresie rekrutacyjnym, na który została złożona aplikacja, może ona zostać przekazana
  w formie papierowej do “Bazy Kandydatów” w celu wykorzystania jej w przyszłych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez aplikanta na przetwarzanie danych
  w przyszłych procesach rekrutacyjnych i przechowywanie aplikacji przez okres wskazany
  w oświadczeniu dotyczącym wyrażenia zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 5. W wyniku złożenia przez Panią/Pana aplikacji została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, a w związku z tym informuję, że zgoda ta może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
 7. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy
  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszelkich procesach rekrutacyjnych, po czym zostaną zniszczone, natomiast w przypadku nie wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie, aplikacja będzie zniszczona po rekrutacji, na którą została złożona.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych na powierzchni

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. O firmie

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Marii Skłodowskiej - Curie 76

Lubin

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM.
 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. organizacyjno-prawnych na powierzchni (umowa na zastępstwo)
Miejsce pracy: Lubin

Do obowiązków pracownika należeć będzie między innymi:

 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Spółki w postaci zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych, jak również przygotowanie projektów regulacji wewnętrznych,
 • dystrybuowanie wewnętrznych aktów normatywnych oraz nadzór nad ich aktualnymi rejestrami,
 • obsługa organizacyjno-prawna organów spółki (przygotowanie materiałów na planowane posiedzenia rady nadzorczej, zarządu, walnego zgromadzenia),
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń, przygotowywanie projektów uchwał, nadzór nad aktualnymi rejestrami uchwał organów Spółki, protokołów z posiedzeń, a także aktów notarialnych,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie aktualnych zaświadczeń
  o niekaralności,
 • przygotowywanie pełnomocnictw udzielanych przez Spółkę oraz prowadzenie ich rejestru.

Od kandydatów na ww. stanowisko oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (Prawo, Administracja),
 • doświadczenia na podobnym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem ZSZ,
 • umiejętności przyswajania wiedzy,
 • dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

  Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość regulacji prawnych w szczególności z zakresu prawa handlowego,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz w zakresie obsługi organów Spółki,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia aktualizacji wewnętrznych procedur, doświadczenie w zakresie tworzenia/nadzoru nad dokumentacją ZSZ,
 • doświadczenie jako audytor wewnętrzny ZSZ,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (w tym bogaty pakiet świadczeń socjalnych),
 • stabilną pracę w rozwijającej się firmie,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • ciekawe wyzwania zawodowe.
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie kwestionariusza za pomocą przycisku aplikuj
Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM.
 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. organizacyjno-prawnych na powierzchni (umowa na zastępstwo)

Do obowiązków pracownika należeć będzie między innymi:

 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Spółki w postaci zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych, jak również przygotowanie projektów regulacji wewnętrznych,
 • dystrybuowanie wewnętrznych aktów normatywnych oraz nadzór nad ich aktualnymi rejestrami,
 • obsługa organizacyjno-prawna organów spółki (przygotowanie materiałów na planowane posiedzenia rady nadzorczej, zarządu, walnego zgromadzenia),
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń, przygotowywanie projektów uchwał, nadzór nad aktualnymi rejestrami uchwał organów Spółki, protokołów z posiedzeń, a także aktów notarialnych,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie aktualnych zaświadczeń
  o niekaralności,
 • przygotowywanie pełnomocnictw udzielanych przez Spółkę oraz prowadzenie ich rejestru.

Od kandydatów na ww. stanowisko oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (Prawo, Administracja),
 • doświadczenia na podobnym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem ZSZ,
 • umiejętności przyswajania wiedzy,
 • dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

  Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość regulacji prawnych w szczególności z zakresu prawa handlowego,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz w zakresie obsługi organów Spółki,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia aktualizacji wewnętrznych procedur, doświadczenie w zakresie tworzenia/nadzoru nad dokumentacją ZSZ,
 • doświadczenie jako audytor wewnętrzny ZSZ,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (w tym bogaty pakiet świadczeń socjalnych),
 • stabilną pracę w rozwijającej się firmie,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • ciekawe wyzwania zawodowe.
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie kwestionariusza za pomocą przycisku aplikuj
Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne